Reservation 2 i partistyrelsen

Nu har kunnat ta del av de två reservationer som lagts i partistyrelsen till följd av fredagens beslut. Vi publicerar här texten till reservation 2. 

Väljarna ska kunna lita på att Liberalerna fullföljer ingångna avtal och tar ansvar för Sverige i svåra tider. När budgetpropositionen för 2022 är framförhandlat ska samarbetet avvecklas i ordnad form och Liberalerna gå i opposition.

Liberalerna ska gå till val med en tydlig liberal reformagenda som löser dagens stora samhällsproblem med viktiga liberala reformer.

Liberalerna kommer inte gå till val på ett nytt Januariavtal eller släppa fram en Socialdemokratisk statsministerkandidat i en statsministeromröstning.

Tvärtom kommer vi omgående påbörja förberedelserna för maktskifte och verka för en borgerlig regering som bygger på de fyra partierna, Liberalerna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna som förut utgjorde Allians för Sverige. Om valresultatet inte ger de forna Allianspartierna fler mandat än de rödgröna partierna ska Liberalerna pröva andra alternativ som säkerställer ett så starkt liberalt genomslag som möjligt och förankra en sådan allians i den breda mitten i svensk politik. Detta kan till exempel ske genom att erbjuda Miljöpartiet regeringssamverkan. Liberalerna kommer inte isolera något parti i det parlamentariska arbetet i riksdagen men våra röster kommer heller inte stå till förfogande i en regering eller budgetsamverkan som kräver aktivt samarbete av Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Ännu återstår knappt ett och ett halvt år till valet. Det är en tid då det politiska landskapet kan komma att skifta och inget parti kan på förhand veta hur valresultatet kommer att se ut. Därför är det viktigt att inte på förhand spekulera i eventuella regeringsbildningar. Inte minst för att inte föregå väljarnas önskan och hur den faktiska mandatfördelningen till slut faller ut.

Liberalerna ska inte medverka till en utdragen regeringsbildning. Om våra röster är avgörande och våra liberala alternativ är uttömda kommer vi att tolerera en borgerlig statsminister och därefter inta en konstruktiv oppositionsroll.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen