Samers rättigheter splittrar Tidöpartierna

Sveriges största utredning, om renägares rättigheter, verkar ha stoppats. Arbetet i Renmarks­ kommittén splittrar Tidöpartierna.

I juni fanns ett delbetän- kande och en skiss till slutbetänkande färdigt, men sedan har ingenting
hänt. Betänkandet skulle gå ut på remiss, något som tre av Tidöpartierna, M, KD och SD, reserverade sig mot.

Jakob Olofsgård är Liberalernas representant i kommittén och har nu uttalat sig om gruppens arbete i Dagens Nyheter. I veckan hade kommittén ett möte och där lämnades frågan om remissen obesvarad och Olosgård kritiserar sina regeringskollegor.

– Vi och utredningen hamnar i limbo. De säger bara nej, men ger inte något alternativ. Det är en känslig fråga som man inte vinner några val på. Men vi kan inte blunda för Girjasdomen och vi behöver en bred politisk lösning för det här spända läget, säger Jakob Olofsgård till DN.

Girjasdomen kom i januari 2023 och Högsta domstolen slog då fast att Girjas sameby får upplåta småviltsjakt och fiske på området ovanför den så kallade odlingsgränsen i Norrbottens län utan statens samtycke samt att staten inte får göra sådana upplåtelser. Flera samebyar planerar att stämma staten och den tidigare regeringen tillsatte Renmarkskommittén 2021 för att komma med förslag till en ny renskötsellag.

– Jag är orolig för vad det här kan leda till om vi inte hanterar det. Konflikterna som redan finns har vi sett öka i Girjas-området och jag är väldigt rädd för att de ska eskalera, säger Jakob Olofsgård till DN och fortsätter:

– De här konflikterna riskerar att komma så nära inbördeskrig vi kan komma i Sverige.

Hanna Lager

Dela med andra
redaktionen
redaktionen