Karensavdrag kvar men tydligare tak

SJUKFÖRSÄKRING.Sedan karensavdraget tillfälligt slopades under pandemin har en del röster höjts för att det ska slopas helt. Bland annat därför fick en intern arbets­ grupp inom Socialdepartementet i upp­ drag att bedöma om avdraget var ända­ målsenligt samt att föreslå eventuella förändringar. Den har nu kommit fram till att i grunden är karensavdraget ändamåls­ enligt. Det ”innebär en mer rättvis och försäkringsmässig självrisk jämfört med tidigare karensdag”, skriver regeringen.se. De menar att avdraget hindrar ett överut­ nyttjande av sjukpenningen.

Samtidigt finns det nackdelar framhål­ ler gruppen. Avdraget, liksom det tidigare systemet med karensdagar, slår onödigt hårt mot grupper med hög sjukfrånvaro till exempel beroende på kroniska sjukdomar. Det riskerar också att bidra till ytterligare ekonomisk marginalisering av grupper som redan har snäva ekonomiska ramar. Arbetsgruppen föreslår därför att dagens högkostnadsskydd ersätts av ett tydligare ”karenstak”, där karensavdrag inte ska göras om en individ redan haft avdrag vid minst sex tillfällen under de senaste tolv månaderna.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen