Samtal bättre än orimliga hot

I helgen som kommer håller Socialdemokraterna kongress i Västerås. Temat är framtidens jobb och framtidens folkrörelse. 550 motioner, som uteslutande handlar om jobb och arbetsliv, ska behandlas. Den som vill tycka till om försvar, miljö eller sjukvård göre sig icke besvär.

En av punkterna på programmet handlar om jämställt arbetsliv. Här säger man bland annat att en tredje pappamånad ska reserveras för vardera föräldern. Bra så långt.

Sedan vill man stoppa den diskriminering som finns i arbetslivet och som aktivt stänger ute kvinnors kompetens. Om exempelvis inte andelen kvinnor i de börsnoterade bolagens styrelser är minst 40 procent nästa år vill Socialdemokraterna lagstifta om kvotering. Längre än så kan partiet inte vänta.

Detta är i och för sig ingen nyhet. Det har S tyckt ett tag och med sig på tåget har man regeringskollegan Miljöpartiet.

Men det som får en att studsa är justitieminister Morgan Johanssons uttalanden förra veckan. I en intervju i Ekot meddelade han att regeringen redan har börjat arbeta med att ta fram ett lagförslag. Förslaget innehåller ett krav på att börsbolagens styrelser ska innehålla minst 40 procent kvinnor. Därefter konstaterar han att om detta inte uppfylls får man överväga vilka sanktionsmöjligheter som i så fall ska finnas, men detta har man ännu inte tagit ställning till.

Men i nästa ögonblick, när han får frågan om vartåt det lutar, slinter tungan. Då kan han plötsligt tänka sig att tvångsupplösa de bolag som inte följer lagstiftningen.

Uppseendeväckande. Vad tänker karl´n på? Kan han verkligen mena allvar eller har det bara hoppat en groda ur munnen på honom? Att börja tvångsupplösa svenska börsföretag skulle ju inte precis underlätta för Socialdemokraterna att uppnå sina jobbmål. Och inte kommer man närmare jämställda bolag heller på det sättet.

Mycket riktigt så pudlade Morgan Johansson bara några timmar senare. Nu handlade det enbart om kännbara vitesbelopp istället. Ju större bolag desto högre belopp.

Självklart behövs det fler kvinnor i alla bolagsstyrelser, men dit når man inte med orimliga hot. Regeringen som, så ofta det bara går, kallar sig för samarbetsregering skulle kanske försöka sig på att samtala med bolagens representanter istället för att hota dem.

Kollegiet för bolagsstyrning, där det svenska näringslivet beslutar om praxis för hur bland annat bolagsstyrelser tillsätts, gick redan förra året ut och sade att man vill att ägarna påskyndar utvecklingen mot cirka 40 procents andel för det minst företrädda könet sammantaget i börsbolagens styrelser år 2020. Redan år 2017 bör de stora bolagen i genomsnitt ha nått cirka 35 procent och de mindre närmat sig 30 procent, enligt kollegiet.

Låt börsbolagen själva få göra ett ärligt försök att komma tillrätta med problemen innan någon form av tvångslagstiftning införs. Det kom även Liberala kvinnor fram till vid sitt landsmöte i helgen. Man beslutade där att inte kräva kvotering av börsbolagens styrelser.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen