SD:s väljare förtidsröstade mest

Under de allmäna valen 2014 och 2018 var det Sverigedemokraternas väljare som utnyttjade möjligheten att förtidsrösta i störst utsträckning, visar forskning från Göteborgs universitet.

Detta följer ett mönster från flera andra Västeuropeiska länder.

– Det är generellt sett mindre socialt acceptabelt att rösta på SD än på andra partier även om det varierar inom olika områden och delar av Sverige. Stigmat kan bidra till att människor avstår från att rösta på SD eller inte öppet talar om sina verkliga partipreferenser, säger Hilma Lindskog, doktorand i statsvetenskap i ett pressmeddelande.

Fram till och med valet 2018 medgav valsystemet att valsedlarna placerades helt synliga i landets vallokaler, något som kritiserades av såväl statsvetare som internationella valobservatörer. Därför ändrades vallagen, och från och med 2019 års EU-val placeras valsedlarna bakom skärmar i vallokalerna för att värna just valhemligheten.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen