Se de hedersutsatta i sommar

Nu är det är sommarlov för Sveriges hundratusentals skolbarn. För de alla flesta barn är sommarlovet något de har sett fram emot länge, en tid för härlig ledighet, sol och bad och lek. Men för alldeles för många barn innebär sommarlovet istället rädsla och ångest. 

För de tiotusentals svenska skolbarn som lever under hedersrelaterat våld och förtryck ökar risken att utsättas för bort­föranden, tvångsgifte och kvinnlig könsstympning under sommarlovet. Alla kommuner behöver ha rätt rutiner och kompetens för att möta denna utsatthet. Liberala politiker i hela landet har i många år drivit på i dessa frågor. Det behöver vi även göra denna ­annorlunda sommar.

Coronapandemin har ökat utsattheten för våld och heders­relaterat våld och förtryck. Personer som redan innan pandemin var kontrollerade och hade en begränsad handlingsfrihet har hamnat under absolut kontroll av sin familj. En del barn har fråntagits mobil och dator och levt under konstant bevakning. 

Barnrättsorganisationer och ­expertorganisationer mot heders­relaterat våld och förtryck har ­kommit med mycket oroande uppgifter. Men att våra grundskolor har hållit öppna under corona­pandemin har tillsammans med de stora ansträngningar som gjorts för att öka skolnärvaron inneburit ett viktigt skydd för de allra flesta utsatta barn. Nu när skolorna är stängda har det ­skyddet försvunnit.

Samtidigt som hedersvåldet har ökat i skuggan av krisen så kan reserestriktionerna under pandemin försvåra tvångsgiften, könsstympning och bortföranden. Normalt sett utförs dessa brott i utlandet. Enligt det Nationella kompetensteamet mot heders­relaterat våld och förtryck fördes 199 personer, mestadels barn, bort från Sverige år 2019 av heders­relaterade anledningar. Mörkertalet tros vara stort. Vi vet ännu inte hur många barn som kommer att berövas rätten till sin barndom denna annorlunda ­sommar. Vi behöver vara observanta på tecken på om en del av de brott som normalt sker utomlands nu ändrar mönster.

I kampen mot hedersvåldet har vi en lagstiftning som hela tiden blir bättre. Vi Liberala Kvinnor är stolta över de lagskärpningar som blivit resultatet av inte minst Liberalernas kamp för att alla barn i Sverige ska ha samma rättigheter oavsett var de eller deras föräldrar är födda. 

Från och med den 1 juli är brott där motivet varit att bevara eller återupprätta heder en försvårande omständighet. Dessutom är det straffbart att förmå eller tillåta ett barn att ingå äktenskap eller äktenskapsliknande förbindelser och utreseförbud har införts för att skydda barn från att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller att könsstympas. Dessutom kommer nu en ­nationell strategi mot våld mot barn att tas fram. Dessa åtgärder är en stor seger för alla barns fri- och ­rättigheter och något vi liberaler ska vara verkligt stolta över.

Men det räcker inte. En kartläggning av Nationella kompetens­teamet mot heders­relaterat våld och förtryck visar på stora brister i samverkan mellan skola och socialtjänst och att många kommuner inte har rutiner för att förebygga och hantera bortförande av barn. Det är oacceptabelt. Kompetensen om hedersrelaterat våld måste öka och ett tydligt barnrättsperspektiv behövs. 

Viktigast av allt är att alla ­kommuner säkerställer att de har de rutiner och rätt kompetens för att skydda de barn som riskerar att falla offer för hedersrelaterat våld- och förtryck. 

Vi liberaler behöver fortsätta vara en blåslampa för att se till att det blir verklighet. Inget barn i Sverige ska behöva känna rädsla för att sommarlovet istället för sol och bad innebär en förlorad barndom.

Liberala Kvinnors centralstyrelse
Cecilia Elving
Lovisa Aldrin
Bitt-Inger Andersson
Sascha Gidlöf
Helene Nilsson
Anna Manell
Sarah Karlsson
Marmar Moshfeghi
Jacqueline Tjällman
Ulrica Westerlund

Dela med andra
redaktionen
redaktionen