Storstadsnära glesbygd med tusentals öar

Efter en motvillig start in i politiken är Amie Kronblad sedan valet Liberalernas kommunalråd i Värmdö – en skärgårdskommun bestående av över 10 000 öar, men där det bara är drygt två mil från centralorten Gustavsberg in till centrala Stockholm. 

Hur startade ditt engagemang i Liberalerna? 
– Jag är vuxenpolitiker. Jag var mer punkare när jag var ung och lite alternativ, säger hon och skrattar.

Amie Kronblad har verkat som gymnasielärare i beteendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen, EU-skolprojektledare och rektor i Stockholm, både i kommunala och i friskolor, i nästan 30 år. Hon blev förtjust i Liberalernas dåvarande partiledare Jan Björklund när hon jobbade inom skolan i Stockholm stad. 

– Han lyfte fram skolan högt på den politiska agendan. Och Liberalerna var det enda parti som kämpade för att lärarna skulle fortsätta vara statligt anställda. 

Den höga profilen i skolfrågor och insikten om vikten av utbildning för ett samhälle var avgörande för henne, men också frihetsfrågorna och EU-frågan. 

– Jag är federalist, så det blev klockrent för mig.

Amie Kronblad gick först med i Liberala kvinnor. 

– Jag kände mig inte riktigt hemma i kommunalpolitiken, den var lite gubbig då tyckte jag. Men 2010 hamnade jag på listan i kommunvalet, kryssades in på plats två och kom in i kommunfullmäktige. Det var jättekul, jag blev väldigt väl mottagen och fick snabbt presidieroll. 

Hennes väg in i politiken har varit motvillig, hon haft svårt att släppa sitt arbete inom skolan, men sedan 2022 är Amie Kronblad kommunalråd och ordförande i Grundskolenämnden och 1:e vice ordförande i Förskolenämnden i Värmdö.

Vad gör Värmdö kommun unikt? 
– Det är en storstadsnära glesbygds­kommun med över 10 000 öar och snabb tillväxt, konstaterar hon.

Värmdö kommun täcker stora delar av Stockholms södra skärgård, samtidigt som närheten till huvudstaden och andra stora kommuner gör sitt. Under sommaren tredubblas också befolkning.

– Vi konkurrerar om arbetskraften med Stockholm och Nacka som är urstarka, attraktiva arbetsgivare. Vi måste hitta sätt att locka hit folk som kan jobba hos oss. 

Värmdö kommun har vuxit snabbt, vilket inneburit några trafikinfarkter. Numera finns nya Skurubron, som förbinder Värmdö med fastlandet, vilken hjälpt till med kommunikationerna in mot Stockholm. 

– Vi är en ö med de utmaningar som det innebär. Vi är också glada över att fått hit pendelbåt – jag vet att L i regionen var emot den, men Värmdö behöver flera vägar och vattnet är ett bra sätt att ta sig in till stan.

– Samtidigt som vi i tätorten har mer av storstadsproblematik, har vi även glesbygdsproblematiken. Speciellt inom skola och äldreomsorg ligger de stora utmaningarna för oss. Jag har skärgårdsskolor med distansundervisning och ungar som åker svävare nu när isen ligger, säger hon.

Liberalerna styr med S, C och MP i kommunen – varför valde ni den lösningen? 
– Ja, jag började vänsterprassla under förhandlingarna. Jag hade valmanifestet under armen och förhandlade med både S och M ganska länge. L är ett skolparti och vi fick inte det stödet vi efterfrågade från höger.

Från S fick hon ett helt annat gensvar, med ordentlig satsning på skola och på fokusfrågor som SÄBO (särskilt boende för äldre) och förbättrad näringslivstrategi. Och det blir inte höjda skatter.

– Det var ett krav och det har vi fått stort gehör för. Så det är vissa kravställen som har varit ”check in box”, jag känner att jag kan vara en liberal politiker i det här samarbetet.

Hon tycker att det har fungerat mycket bra.

– Vi har tagit ett beslut om respekt för min situation – de får inte tala illa om regeringen, för då försätter de mig i en trängd situation.

Personkemin är viktig. 

– Det handlar om att ha bra lagarbete och respekt för varandras både personlighet och profilfrågor.

Vilka är utmaningarna för skolan på Värmdö? 
– Att få upp kunskapsnivån, det går åt rätt håll. Vi har fått flera friskolor till kommunen, vilket vi är glada för, men det innebär att vi har en hel del tomma platser i våra kommunala skolor och måste se över vår skolorganisation.

Samtidigt som det är ett ansträngt ekonomiskt läge måste Värmdö kommun  även efter en dom betala tillbaka pengar till friskolorna, efter att skolan varit underfinansierad. 

– Ekonomi är tufft. Nu har vi tagit in skoljuridisk kompentens för att det ska gå riktigt till. Vi kommer lösa det ekonomiskt, men skolan behöver alltid mer pengar. 

Värmdö har sedan två år tillbaka en närvaroexpert som jobbar med att få bort den problematiska skolfrånvaron, det vill säga den över 80 procent, det som ibland benämns som hemmasittare. 

– Vi arbetar fram gemensamma rutiner och delar också ut vitesbelopp till vårdnadshavare som inte fullgjort skolplikten.

Varje elev är unik och närvaroexperter jobbar med individuella planer, nära den skolan som eleven ska tillbaka till.

– Det viktigaste för att höja skolresultaten är att eleverna är i skolan och
trivs. Vi ska också börja med skolsociala team och tillsätter en specialpedagog för våra familjehemsplacerade barn.

– Vi vill ha koll på alla barn som finns i vår kommun, att de deltar i skolan, mår bra och får det stöd de behöver. 

Genom arbetet har man också funnit en stor andel familjer som inte längre bor och lever i kommunen, vilket motverkar välfärdsbrottslighet. 

I februari ”firar” Amie Kronblad två år som heltidspolitiker.

– Det är privilegierat att få jobba med politik på heltid. Jag jobbar mycket, men det är också många möten och samtal som ger energi. 

Men att vara enda heltidspolitikern för ett litet parti har sina baksidor.

– Den finns en risk att man känner sig ensam, även om det positiva överväger.

Amie Kronblad försöker se till att hon hela tiden väldigt öppet berättar vad hon jobbar med. 

– Jag tycker om när medlemmarna hör av sig, ställer frågor och vill prata. Jag vill, både för min och deras skull, att vi har snabba kanaler internt.

Det kan också vara tufft ibland när man sitter i ett samarbete, man får ju inte alltid igenom allting. 

– Man förlorar vissa kamper och vinner ibland, det är kompromisser i politiken. Man måste kämpa för det man tror på, men också förstå när man måste släppa och ta nästa fight istället.

I juni är det EU-val och Kronblad är en av kandidaterna på listan. Tillsammans med europaparlamentariker Karin Karlsbro skickade hon nyligen in en debattartikel om strömmingen till tidningen Skärgården.

– Jag kommer att kämpa hårt för att Liberalernas EU-politik blir synlig i vår kommun. Östersjön är en fråga som berör oss som bor och lever här oerhört mycket.

– Det här är ett viktigt val för oss liberaler och som kommunpolitiker vet jag att mycket av det vi gör är EU-direktiv. EU är väldigt närvarande i kommunpolitiken och det behöver vi pedagogiskt förklara. 

– De flesta väljare har Liberalerna som nr två, de tycker om vårt parti, men röstar inte på oss. Trots att många identifierar sig som socialliberala, har vi svårt att fånga väljare. Jag försöker se det som positivt. Att vi sänder ut bra vibrationer som parti är viktigt och det får jag kraft av, säger Amie Kronblad.

Fia Björklund

Amie Kronblad

Född i Helsingborg. Har bott i Värmdö sedan 1993.

Mamma till tre barn och farmor till två.

Kommunalråd (L) i Värmdö kommun.
Ordförande i grundskole­nämnden och 1:e vice ordförande i förskolenämnden i Värmdö. 

Vice ordförande i Värmdö Hamnar, ersättare i regionfullmäktige i Region Stockholm och ersättare i Regionala Skärgårdsrådet.

Gymnasielärare i beteende­vetenskapliga och samhälls­vetenskapliga ämnen. Har en master i skolutveckling och ledarskap i skolan.

Bodde med familjen i Tokyo 2012-15, och arbetade som lärare och med välgörenhet för att få in medel till att bygga upp ­Tohuku området som drabbades hårt av Fukushima-olyckan. 

Står som nr 45 på Liberalernas lista till EU-valet den 9 juni.

Källa: Liberalerna

FAKTA: Värmdö kommun 

Värmdö kommun, som ligger i Stockholms län, utgörs helt och hållet av öar och omfattar, med knappt 11 000 öar, stora delar av Stockholms södra skärgård. 

Centralorten Gustavsberg ligger två mil öster om Stockholm. 

Yta: 2 980 km², varav land 444 km² 

Folkmängd: 46 629 (2023)

60 procent av kommunens förvärvsarbetande pendlade till annan kommun (främst Stockholms kommun) i början på 2020-talet.

Sedan valet 2022 styr en minoritetskoalition mellan S, C, MP och L genom en valteknisk samverkan med Vänsterpartiet och lokala Skärgårdspartiet. 

Källa: Wikipedia

Har du någon som du tycker att vi ska intervjua eller en kommun som du vill att vi skriver om till Liberala landet? Mejla ditt tips till red@tidningen.nu!

Dela med andra
redaktionen
redaktionen