Studentförbundet fick FP att bli EU-positivt

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Den 9 maj firas Europadagen som har kommit att bli en symbol för den europeiska integrationen. NU har i samband med det träffat Folkpartiets ledamot i Europaparlamentet Hadar Cars som inte bara har påverkat det egna partiet utan också hela Europa.

Folkpartiet uppfattas av många som Sveriges mest europavänliga parti. En som i allra högsta grad har varit med och påverkat partiet i den riktningen är den tidigare handelsministern, riksdagsledamoten och Folkpartiets första ledamot i Europaparlamentet Hadar Cars. Hans engagemang för Europa började långt innan svenska folket i november 1994 gick till valurnorna för att rösta om ett eventuellt medlemskap i Europeiska unionen.

När började ditt engagemang för Europa?
– Jag blev tidigt en övertygad europé. När jag föreslogs till ordförande för Liberala studentförbundet 1960 visste jag att det var europafrågan jag ville driva. I Sverige var det då inte många som engagerade sig i den.
– Vi var några i studentförbundet som tog fram skriften ”Ja till Europa” som förespråkade att   den svenska europapolitiken skulle omprövas och att Sverige skulle engagera sig för en politik med sikte på en europeisk federation och att varken kraven på alliansfrihet  eller obegränsad nationell suveränitet fick utgöra ett hinder.

Vad fick dig att tro så mycket på  europatanken?
– Jag liftade mycket i Europa under tidiga studentår. I de krigshärjade länderna mötte jag människor som ville tala om världskriget och upptäckte hur oerhört starkt hatet ännu var i Europa.

Vad drog du för slutsatser under dina resor?
– Jag fick förståelse för att vi behöver Europa. Demokrati och mänskliga rättigheter i vår del av världen hotades inte bara av Sovjet utan också av fiendskap mellan länder och människor i Västeuropa.
– Det enda framkomstväg jag såg var att bygga en överstatlig europeisk federation. Ett starkt, enat och demokratiskt Europa som förde en samordnad politik på en rad områden – inte minst avseende handel, ekonomi, utrikesfrågor och försvar.

Hur reagerade Folkpartiet på studentförbundets europavänliga politik?
– Ungdomsförbundet tog snabbt samma linje som studentförbundet. Men inom Folkpartiet fanns det länge en tveksamhet inför europatanken. Bertil Ohlin var en engagerad vän av frihandel och starka band med Amerika och såg med oro på en europeisk tullunion.
– Den partiledare som satte ner foten var faktiskt Bengt Westerberg. Efter det har Folkpartiet varit det ledande partiet i Sverige för närmare samarbete inom Europa. Jag hoppas och tror att Folkpartiet behåller den profilen.

Ett vanligt argument mot att Sverige skulle gå med i EU var att det hotade alliansfriheten. Vad är din uppfattning om det?
– Det var väl en debatt av samma slag som den om svenskt Nato-medlemskap. Ger det mer säkerhet eller utsätts vi för större risker. Min uppfattning var att ett enat och starkt Europa skulle ge oss mer säkerhet.

Som europaparlamentariker tog du initiativ till att EU skulle ställa som krav för medlemskap att dödsstraff avskaffades. Varför är detta så viktig för dig?
– För att respekt för livet är en grundsten för mänskliga rättigheter. Dödsstraff innebär att staten rättfärdigar dödande. Och det finner jag orättfärdigt. För att rädda någon som hotas till livet, till exempel i ett gisslandrama, kan polis tvingas döda. Men när missdådaren är gripen ska staten inte ta hans liv.

Hur ser du på utvecklingen i Europa?
– När man talar om krisen i Europa glömmer man lätt att Europa alltid har utvecklats genom kriser. På 80-talet sa man att Europa hade stannat. Då fick vi den inre marknaden som gav människor, tjänster, varor och kapital rätt att röra sig fritt inom hela EU. I dag har krisen gett oss en bankunion. Och äntligen krävs av medlemsländerna att de uppfyller de kriterier de själva satt upp för att få ordning på Europas ekonomi.

Vilken väg hoppas du att Europa tar i framtiden?
– Den långsiktiga visionen måste vara global – för fred och säkerhet, för handel och välstånd. Europa är inget slutmål. Unionen är ett medel för att förbättra förhållandena för människor i Europa, men också för att påverka utvecklingen i världen utifrån demokratiska och liberala värderingar.

Och i närtid?
– EU måste leverera arbete, välfärd och säkerhet till sina medborgare. På den basen kan Europa, trots att vi européer bara är sju procent av världens befolkning, utgöra en betydelsefull global kraft.
– En förändring jag vill se är att EU:s beslut i utrikesfrågor inte ska kräva enhällighet i ministerrådet utan kunna fattas genom omröstning. Det skulle öka unionens beslutskraft i världen och öka de mindre medlemsstaternas möjligheter att påverka besluten. Jag hoppas att FP vill verka för det.

Vad har EU-medlemskapet gett oss i Sverige?
– Det har gett oss öppna gränser inom unionen. Vi har i dag rätt att studera, arbeta, bosätta oss, söka jobb och få sjukvård i det land som vi gästar. Genom EU får Sverige ett reellt inflytande i världen och tillgång till en stor inre marknad. Och vi är europeiska medborgare med rösträtt i en union som brutit nya väga för demokratiskt beslutfattande över nationsgränserna.

Vad har Sverige gett EU?
– Jag tror att vi påverkat EU positivt och det på många sätt. Inte minst i frågor om öppenhet, jämnställdhet, miljö och mänskliga rättigheter.

Tobias Setterborg

Ett starkt engagemang för Europa
Namn: Hadar Cars
Ålder: 81 år
Bor: I Stockholm
Familj: Jane, tre barn och fem barnbarn
Gör: VD i CarsMir AB
Bakgrund: Född i Stockholm. Har varit universitetslärare, vice vd vid Stockholms Handelskammare, chef för Svenska ICC samt inom politiken handelsminister, europaparlamentariker, riksdagsledamot och stadsfullmäktige.
Närmast på agendan: Skriva och njuta av Blekinge skärgård
Boktips: Per Svensson ”Därför hatar alla liberaler. Och därför har alla fel”.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Vi lägger bara upp ett fåtal artiklar ur tidningen på hemsidan. Men för mindre än tio kronor i veckan kan du få tidningen NU hem i brevlådan varje torsdag. För att prenumerera klicka här.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][/vc_column][/vc_row]

Dela med andra
redaktionen
redaktionen