Tolerera eller respektera?

Frågan om simhallar ska ha särskilda kvinnotider beror på hur vi menar att majoriteter ska förhålla sig till minoriteter. Ett vanligt synsätt är att demokrati innebär att majoriteten bestämmer. De flesta lägger till att det ska finnas en inskränkning i form av mänskliga rättigheter. Även om 95 procent är överens om att ha ihjäl de övriga 5 procenten så ska det inte få ske.

Om en grupp vill ha kvinnotider i det kommunala badhuset och en majoritet i kommunfullmäktige säger nej, så kränks varken demokrati eller mänskliga rättigheter. Men det är inte detsamma som att det är klokt.

Vissa ser sig hindrade att använda simhallen om det inte finns kvinnotider. De kan då med viss rätt hävda att deras skattepengar används för något som de inte kan dra nytta av och kanske rentav är motståndare till. Det är särskilt problematiskt när det gäller verksamheter som i princip omöjliggör privata alternativ, som en kommunal simhall i en måttligt stor kommun. Kommunens legitimitet undergrävs. Kvinnotider kan vara en kompromiss för att tillmötesgå detta.

Men argumentet är tveeggat: Några kan hävda att kvinnotider i kommunala simhallar understödjer könsförtryck. Det undergräver kommunens legitimitet ur deras perspektiv.

Dilemmat kokar ner till vad jag vill kalla att tolerera eller respektera minoriteter. Om kommunen tolererar dem, så tillåts de att ha sina åsikter men kommunen använder deras skattepengar till det som majoriteten tycker är rätt. Om kommunen respekterar dem, agerar den som om minoriteten kan ha rätt: Även om det finns aldrig så goda argument för sambadande, så finns det ju uppenbarligen vuxna, intelligenta människor som tror att Gud förbjuder det. Kommunen är inte lämpad att avgöra frågan och ska begränsa aktivismen till uppenbara kränkningar av individen, som tvångsäktenskap.

Simhallen får hitta en kompromiss som gör alla lite missnöjda. Den som sedan vill opinionsbilda för eller emot att människor badar avklätt tillsammans kan göra det utan offentligt stöd.

Ska en liberal stat tolerera eller respektera minoriteter? Att respektera låter förstås finare, men får avgörande följder för pappamånader, styrning av skolor och andra viktiga verktyg för en progressiv politik.

Andreas Bergström
Vice vd på tankesmedjan Fores

Dela med andra
redaktionen
redaktionen