Svantesson (M): “Sverige har blivit fattigare och farligare”

I måndags eftermiddag debatterades regeringens vårändringsbudget i riksdagen. Arbetslöshet, gängkriminalitet och byggbranschens svårigheter var några av de ämnen som det hettade till kring.

Inflationen börjar gå tillbaka även om lågkonjunktur fortfarande råder och arbetslösheten beräknas stiga. Totalt gör regeringen satsningar på 17,5 miljarder kronor i vårbudgeten. Finansminister Elisabeth Svantesson inledde debatten förra veckans dödsskjutning i Skärholmen.

– Sverige har blivit farligare. Det är en av två stora uppgifter vi har att hantera åren framöver, sa hon och fortsatte:

– Sverige och svenskarna har också blivit fattigare. Fattigare och farligare – det är mot den bakgrunden man ska se den här vårpropositionen och det ekonomiskpolitiska läget.

För att vända trenden krävs prioriteringar, investeringar och ansvar, underströk finansministern.

– Skatter ska uppmuntra företagsamhet, entreprenörskap, hårt arbete och högre utbildning, sa Svantesson.

Regeringen kraftsamlar mot den kriminella ekonomin och ger resurstillskott till berörda myndigheter. I måndagens budget får även kriminalvården mer pengar, liksom Sis-hemmen och domstolarna.

Damberg (S): ”Oförmögen att förstå hur vardagen ser ut för vanligt folk”

Därefter var det Mikael Damberg, Socialdemokraternas ekonomiskpolitiske talesperson, att inta talarstolen. Han menade att inte tillräckligt görs för att underlätta vardagen för medborgarna.

– Den underliga budget som läggs fram idag bekräftar att regeringen är oförmögen att förstå hur vardagen ser ut för vanligt folk runt om i Sverige.

Han såg varken lösningar för att stoppa akuta sjukvårdskrisen, åtgärder för att samla landet och stoppa gängvåldet eller stöd till hushållen för att ta sig igenom den tuffa kostnadskrisen. Han menade att budgeten inte heller innehåller åtgärder för att klara den växande byggkrisen och få upp tillväxten. S menar att det blir mindre resurser för regionerna framöver – regeringen ger kortsiktiga bidrag, men rullar tillbaka den långsiktiga finansieringen.

Mikael Damberg efterfrågade också en bankskatt, för att få pengar till de hårt pressade hushållen.

– Faktum är att regeringen inte ens kan tänka sig att använda den statliga banken SBAB för att sänka kostnaderna, öka konkurrensen och lätta pressen för hushållen. Det tycker jag är svagt. Istället tittar regeringen på när bankvinsterna ökar lavinartat på hushållens bekostnad, sa Mikael Damberg.

Sjöstedt (SD): ”Fokusera på kärnverksamheten”

Sverigedemokraternas ekonomisk-politisk talesperson Oscar Sjöstedt, tryckte på att arbetet med att trycka tillbaka inflationen varit tufft men framgångsrikt.

Han pekade också på att regionerna behöver ekonomisk stöttning, samtidigt ligger det också på dem att genomföra åtgärder.

– Det åligger regionerna och kommunerna ett mycket stort ansvar att prioritera rätt med dessa tillskott, att fokusera på kärnverksamheten, sa Oscar Sjöstedt.

Han fortsatte sitt inlägg med att ta upp den granskning Dagens Industri gjort av batteriföretaget Northvolt, som fått miljader kronor av offentliga medel, från kommuner, offentligt ägda bolag, statliga myndigheter och EU.

– Det här slöseriet och lättsinnet med skattebetalarnas pengar irriterar mig något enormt och det måste få ett slut. Vi kan inte ha det på det här sättet, avslutade Oscar Sjöstedt.

Gabrielsson (V): ”Regeringen och Sverigedemokraterna gaslightar”

Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet, målade upp en dyster bild av svensk ekonomi.

– Sverige toppar ligan förmögenhetskoncentration, sjukvården är i fritt fall, kaoset på järnvägen hotar tillväxten, byggkraschen är ett faktum, arbetslösheten stiger, matpriser och boendekostnader har exploderat – samtidigt drabbas löntagarna av den största reallönesänkningen sedan 30-talet, sa hon och fortsatte:

– Regeringen och Sverigedemokraterna ”gaslightar” hela sin befolkning mitt i en ekonomisk kris.

Satsningar som regeringen gjort på till exempel regionerna är långt ifrån tillräckliga.

– Samtliga varsel och anställningsstopp ligger kvar eftersom satsningen i själva verket är en historisk nedskärning och den största försämring i sjukvården i mannaminne.

– Dimridåer står i vägen för en uppriktig debatt, avslutade hon.

Mikael Damberg (S)
Cecilia Rönn (L)
Martin Ådahl (C)
Ådahl (C): ”En generation unga som vi riskerar förlora”

Martin Ådahl, Centerpartiet, fokuserade i riksdagen på företagen och klimatet. Men liksom flera andra talare började han med mordet i Skärholmen.

– Vi kan inte fortsätta använda detta som ett slagträ i våra debatter, samtidigt som vi inte lyckas göra något för att förändra det. Det är en generation unga som vi riskerar förlora, när polisen inte mäktar med att närvara som den vill, när skolan stryps på resurser just när den behövs mer än någonsin och när ungdomsarbetslösheten ökar, när segregationen växer.

– Regeringen ger 500 miljoner för att rädda skolan, trots att det behövs miljarder.

– Låt oss enas om en sak; att ungas arbetslöshet, många ungas brist på jobb och framtid, det borde vi kraftsamla kring nu.

Även gällande klimatpolitiken är han kritisk mot den väg som regeringen tagit.

– Regeringen har avskaffat reduktionsplikten och ersatt den med – ingenting. Fler hade kunnat köpa elbilar om Tidösamarbetet inte tagit miljöbonusen och ersatts med – ingenting.

Rönn (L): ”Vilket administrativt monster har politikerna skapat?”

Cecilia Rönn, som är relativt nysatt som ekonomiskpolitisk talesperson för Liberalerna, tog plats i talarstolen med utgångspunkten att det har varit och är fortfarande en tuff tid i Sverige. Inflationen har gjort alla fattigare, samtidigt som kostnaderna ökat.

– Men det finns en elefant i rummet som inga andra partier nämner och som det också står om i riktlinjerna för den ekonomiska politiken idag: Kronkursens utveckling utgör en osäkerhetsfaktor.

– Liberalerna anser att Sverige snarast ska ansluta sig till euron. Svenska folket förtjänar den förutsägbarhet och stabilitet som en valuta som euron erbjuder., sa Cecilia Rönn.

I sitt anförande ville Cecilia Rönn också uppmana till eftertänksamhet gällande användningen av skattepengar. Det är lätt för oppositionen att ropa högt efter mer resurser till vård och skola. Men man måste fråga sig vad man får för pengarna.

– I Sverige lägger vi en hög summa internationellt sett på till exempel sjukvård. Men vi har inte bättre kvalitet och tillgänglighet motsvarande de pengarna vi lägger.

– Statsapparaten genererar regler och lagar som är kostnadsdrivande för kommuner och regioner. Vi gör offentliga investeringar som blir så dyra att man kan ifrågasätta samhällsnyttan, konstaterade hon.

Hon pekade på att administrativ personal ökat, men inte lärare, sjuksköterskor eller undersköterskor.

– Regelbördan för offentliganställda bara sväller, sa hon och ställer frågan:

– Vilket administrativt monster har politikerna skapat?

– Vi politiker måste ta ansvar för att varje skattekrona används rätt, sa Rönn.

– Därför är jag stolt över den välbalanserade vårbudget vi idag lägger fram, som stöttar offentlig sektor tillsammans med inrättandet av effektivitetsdelegationen. Det borde förpassas till sophögen att skrika att välfärden är underfinansierad generellt, för så enkel är inte lösningen.

– Vi behöver både satsa mer pengar och ifrågasätta hur de används. Det borde varje ansvarsfull politiker tycka är rimlig, avslutade Liberalernas Cecilia Rönn i budgetdebatten.

Inom två veckor ska oppositionspartierna lägga fram sina skuggbudgetar.

Fia Björklund

Dela med andra
redaktionen
redaktionen