Svensk politik är för reaktiv

Migrationens tidsålder: Det har aldrig varit så billigt att resa som nu, aldrig varit så många som vill röra på sig, aldrig varit så enkelt att hålla kontakten med sitt forna hemland, att skicka hem pengar och att återvända. En del är flyktingar, andra strävar helt enkelt efter ett bättre liv.

Förändringen skrämmer många. EU försöker stänga den yttre gränsen. Trump vill sätta amerikaner först. Storbritannien lämnar EU för att slippa släppa in utlänningar. Det är ett lysande tillfälle för Sverige att gå i motsatt riktning.

Sverige kunde vara landet som lockar dem som inte längre känner sig välkomna på annat håll. Att fördubbla Sveriges befolkning på 20 år skulle vara en inspirerande vision som går hand i hand med vart världen är på väg.

Infrastrukturprojekt blir mer lönsamma med högre befolkningstäthet, företagande underlättas av större inhemsk marknad och vi blir fler som delar på kostnader för försvar, högspecialiserad vård med mera. Kunskapsintensiva branscher går bättre ju fler kompetenta människor som samlas på samma ställe.Mälardalen kunde ta över Silicon Valleys roll, fordonsklustret i Väst kunde dominera branschen och vi kunde gå från bra till bäst när det gäller medicinsk forskning, skog och stål.

För att klara det skulle vi behöva strömlinjeformade regelverk för samhällsbyggnad. Byggnader och infrastruktur får prefabriceras i alltmer automatiserade processer. Samtidigt bör vi bli ännu bättre på mänskliga rättigheter, sekularism, en öppen demokrati med ett gemensamt språk och så vidare. Med internet och smartphones finns förutsättningar för effektivare språkinlärning, fortbildning, samhällsorientering och även för att skapa möten mellan nya och gamla svenskar. Civilsamhällets insatser hösten 2015 är värda att bygga vidare på.

För att locka så många skulle vi behöva kampanjer för att locka de bästa från världens alla hörn. Med större kapacitet i alla system kan vi även öka flyktingmottagandet. Många vill flytta och vi kan få det att fungera om vi anpassar våra system för det.

Svensk politik är alldeles för reaktiv och pessimistisk. Visst finns det problem att lösa här och nu, men låt oss lyfta blicken och sikta högt!

Andreas Bergström

Dela med andra
Ylva Westlund
Ylva Westlund