Tidningen NU söker en ny chefredaktör och ansvarig utgivare

NU det liberala nyhetsmagasinet bevakar den politiska debatten med särskild tyngdpunkt på Liberalerna. Vi strävar efter en bredd i ämnesvalet och en allsidig belysning. Vi ger utrymme för en öppen debatt om aktuella samhällsfrågor och Liberalernas politik.

Huvuddelen av de ungefär 2 000 prenumeranterna är medlemmar i Liberalerna. Många av dessa har också förtroendeuppdrag för Liberalerna på lokal, regional eller nationell nivå. Vi vill göra en tidning som i hög grad belyser frågor som dessa möter i sin politiska vardag.

Som chefredaktör söker vi en person med goda kunskaper om svensk politik och med god kännedom om Liberalernas organisation och företrädare. Du måste självfallet vara liberal. 

Chefredaktören ska leda och planera det redaktionella arbetet och medverkar själv med opinionsmaterial och annat redaktionellt material. Tidningen NU har en liten redaktion på tre medarbetare inklusive chefredaktören.

Chefredaktören ska även medverka till att utveckla tidningen i en tid där hela mediebranschen är i stor förändring och ska också medverka i arbetet med att få fler prenumeranter.

Frågor om tjänsten besvaras av VD för tidningen NU, Bertil Östberg,
på bertil.ostberg@tidningen.nu eller 070-3001839.

Välkommen med ansökan och CV senast den 15 november till bertil.ostberg@tidningen.nu

Dela med andra
redaktionen
redaktionen