Tobias Billström utfrågad i KU efter uttalande om proportionalitet

I tisdags utfrågades utrikesminister Tobias Billström (M) i riksdagens konstitutionsutskott efter ett uttalande som gjordes under Nordiska Rådets sammanträde i Oslo den 1 november förra året.

Nordiska Rådets sammanträde ägde rum dagen efter den israeliska attacken mot flyktingförläggningen Jabalia i Gaza. Attacken tog 80 människors liv och skadade hundratals, många av dem barn och FN gick snabbt ut och sa att attacken möjligen kunde ha varit ett krigsbrott.

Under mötet fick Billström frågan om han ansåg att Israels attack var proportionerlig baserat på landets rätt att försvara sig militärt, varpå Billström svarade ja. 

Billströms uttalande väckte ont blod hos Vänsterpartiet som alltså anmälde Billström till konstitutionsutskottet.

– Ordet proportionalitet används inom folkrätten i två olika avseenden. Det ena är när våld får användas och reglerna för det finns i den allmänna folkrätten, i FN stadgar för våldsförbud och undantagen från detta. 

– Det andra är hur våld får användas enligt den internationella humanitära rätten. När det gäller hur, har regeringen och jag konsekvent sagt att Israels legitima respons måste ske i enlighet med den internationella humanitära rätten, sa Billström i sitt anförande.

Malin Danielsson (L) ställde en fråga om hur Billström uppfattat frågeställaren vid det sagda mötet. Om personen bett honom göra en bedömning av proportionaliteten i begreppet hur attacken utförts eller om han ombads göra en bedömning om det var rätt för Israel att försvara sig.

– Jag har inte uttalat mig om Israels krigsföring är proportionerlig i enskilt fall och det vill jag fortfarande undvika även här i utfrågningen eftersom jag inte har all information som skulle behöva ligga till grund för en sådan bedömning. Jag uppfattade det som en fråga om proportionalitetsbegreppet och jag svarade därefter svarade Billström. 

Christina Glassel

Dela med andra
redaktionen
redaktionen