Utredning positiv till visitationszoner

På torsdagen överlämnade Karin Erlingsson sin utredning till justititeminister Gunnar Strömmer. I utredningen lämnas stöd för införande av så kallade ”säkerhetszoner”, det som tidigare kalllats för visitationszoner.

Utredare har i enlighet med uppdraget sneglat på Danmark och föreslår att det ska kunna upprättas särskilda zoner där polisen kan få utökade befogenheter, till exempel rätt att stanna och visitera per- soner som vistas i området. Det skulle förenkla polisens arbete i områden där den organiserade brottsligheten har en stark närvaro.

– Fördelarna överväger nackdelarna om systemet utformas rätt, säger Erlingsson.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen