40 miljoner för att minska antalet arbetsplatsolyckor

Under förra veckan avled sju personer i två olika arbetsplats­ olyckor. Fem av dem i hissolyckan i Sundbyberg och två personer efter olyckor på Northvolts fabrik i Skellefteå. Regeringen ser all­ varligt på de tragiska händelserna och kommer i veckan besluta att tillskjuta 40 miljoner kronor i anslag till Arbetsmiljöverket.

ARBETSMILJÖ. Det har varit en mörk vecka där sju personer mist sina liv, men även ett mörkt år. Under 2023 miste 61 personer sina liv i olika arbetsplatso- lyckor. Paulina Brandberg, biträdande arbetsmarknadsminister (L) menar att regeringen måste fundera på vad det höga dödstalet står för och vad man kan göra åt det.

– Vi kommer i veckan ge arbetsmiljöverket i uppdrag att utöka antalet oanmälda inspektioner på arbetsplatser. Och det gäller inte bara byggbranschen utan branscher generellt. Vi tror att om vi ökar andelen oanmälda inspektioner kan det också göra att arbetsgivarna är mer på tå och mer noga med säkerheten, menar Paulina Brandberg.Jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L) under presskonferens. Foto: Niklas Forsström, Regeringskansliet

Utökade inspektioner är bara är en bland fler åtgärder. I september beslu- tade regeringen att ge Arbetsmiljöverket uppdraget att se över hur man kan få fler att vilja engagera sig som lokala skydds- ombud.

– Vi ser att fler och fler arbetsplatser sakna lokala skyddsombud och vi behö- ver vi hitta ett sätt att få fler att enga- gera sig. Arbetsmiljöverket får uppdraget inom gällande regelverk och vi har inte på något sätt tagit beslut i att begränsa de fackliga skyddsombuden utan tittat brett på alla. Vi anser att alla skyddsombud är viktiga, berättar Paulina Brandberg.

En annan viktig pusselbit i arbetet framöver blir att se över arbetslivskri- minaliteten och komma åt aktörer som skaffar sig en konkurrensfördel genom att skära ned på säkerheten och utnyttja svart arbetskraft på den svenska marknaden.
– Här har regeringen under året byggt ut A-krim-center, där nio myndigheter samverkar mot arbetslivskriminalitet. Nu pågår arbete med att riva sekretesshindren mellan dessa så att de kan sam- verka och ge varandra insyn, säger Paulina Brandberg.

I efterspelet kring framför allt hissolyckan i Sundbyberg görs utredningar för att se vad som kan ligga bakom olyckan och Paulina Brandberg har en hektisk tid med många möten, bland annat med Arbetsmiljöverket och Statens haverikommission.

– Jag kommer framöver ha samtal med relevanta fackförbund och även andra aktörer som kan sitta på värdefull kunskap. I det läge vi befinner oss i är det viktigt att vara inlyssnande och att jag tar till mig inspel som de olika aktörerna har, avslutar Paulina Brandberg.

Christina Glassel

Dela med andra
redaktionen
redaktionen