Valstuga: EU – stärkt samarbete för miljö och säkerhet

Valrörelsen har börjat och med den kommer torgmöten, dörrknackning och valstugor. NU kommer fram till valet att dyka ner i Liberalernas politik inom olika områden – en snabbguide för dig som läsare inför valrörelsen.

Valstugan kommer också att finnas tillgänglig i pdf-format: Valstuga EU


Stärkt samarbete för miljö och säkerhet

I NU:s valstuga denna vecka går vi djupare i Liberalernas EU-politik.

Under Liberalernas dag i Almedalen meddelade partiet att EU-frågorna skulle bli ett av partiets huvudfrågor inför valet, tillsammans med skolan och integrationen. Anledning är EU:s hotade ställning – såväl i övriga delar av unionen som inom Sverige. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna vill lämna EU, och tidigare under sommaren meddelade Sverigedemokraterna att partiet vill se en svensk folkomröstning om EU-medlemskapet, liknande den så kallade Brexit-omröstningen i Storbritannien. Om valresultatet följer de senaste opinionsundersökningarna skulle dessa två partier vinna en tredjedel av väljarnas stöd, och därmed stärka EU-motståndet i riksdagen.

Tina Acketoft (L) är riksdagsledamot från Skåne och partiets talesperson i EU-frågor.

För Liberalerna är EU-frågorna viktiga. Partiet lyfter dels EU:s betydelse för freden på vår kontinent, dels för handeln. Sverige exporterar varor och tjänster till utlandet till ett värde som överstiger 50 procent av BNP, och enligt SCB så går ungefär tre fjärdedelar (75 procent) till andra EU-länder. Därtill har EU bidragit till att förstärka skyddet för mänskliga fri- och rättigheter, exempelvis genom krav på att länder som går med i unionen måste avskaffa dödsstraff. EU behövs också för att hantera gemensamma utmaningar – klimathotet, internationell brottslighet och migrationen.

Centralt i Liberalernas EU-politik är därför ett djupt svenskt deltagande i EU. Partiet vill därför att Sverige ska gå med i den gemensamma valutan, Euro, samt bankunionen och ett fullständigt medlemskap i det gemensamma försvarssamarbetet PESCO.

De EU-frågor som partiet vill lyfta i valrörelsen handlar i huvudsak om ett starkare samarbete inom EU och en starkare svensk närvaro, men de handlar även om frågor som Liberalerna vill att Sverige ska driva inom EU. Däribland finns förslag om en skatt på flygbränsle för resor inom och mellan medlemsstaterna, ett operativt mandat för Europol att genomföra egna förundersökningar och arbeta med en egen polisstyrka inom EU för att på så sätt skapa ett europeiskt ”FBI” samt att forskning och utveckling får en större del av resurserna i EU:s budget.

Några snabba rader om EU:

• Det finns problem som vi bara kan lösa om vi jobbar tillsammans, som miljön och säkerheten. Därför vill Liberalerna införa en gemensam koldioxidskatt och ett europeiskt FBI.

• Inget land ska få behandla sina medborgare så illa att de behöver tigga. Länder som kränker mänskliga rättigheter måste därför kunna uteslutas ur EU.

Daniel Lucas


1. Sverige ska gå med i Euro-samarbetet och införa euron som valuta. Därtill ska Sverige bli medlem i den europeiska bankunionen. Den gemensamma valutan underlättar för handel – vilket är centralt för ett exportberoende land som Sverige. Fullt deltagande i EMU ökar även Sveriges inflytande i ekonomiska frågor inom EU. Därför är Liberalernas mål att Sverige ska införa euron som valuta till 2022. Efter Storbritanniens utträde ur EU blir Sverige ensamt om att helt stå utanför bankunionen. För att stärka den inre marknaden och förebygga framtida finanskriser bör Sverige gå med.

2. Ebör införa en gemensam koldioxidbeskattning. På så sätt kan unionen verka mer kraftfullt mot klimathotet. Liberalerna vill även att medlemsavgiften, som idag baseras på BNI, ska påverkas av hur väl det enskilda landet återvinner plast – de länder som återvinner minst ska betala mer.

3. Utveckla Europol till ett europeiskt FBI. Medlemsstaternas polisstyrkor är nationella, men stora delar av brottsligheten är internationell. Genom att ge Europol mandat att driva egna förundersökningar och ha en egen polisstyrka kan arbetet mot den europeiska brottsligheten stärkas

4. Straffa länder som inte respekterar sina medborgares fri- och rättigheter. Ingen EU-medborgare ska tvingas resa till andra länder och tigga för att klara sitt uppehälle. De länder som inte garanterar eller själva kränker sina medborgares rättigheter ska kunna straffas. Kommissionen ska kunna dra landet inför EU-domstolen, dra in EU-stöd till landet samt tvingas föreslå indragen rösträtt för landet. Sådana länder ska också kunna uteslutas ur unionen.

 

Dela med andra
redaktionen
redaktionen