Västerbotten: ”Vi har mycket att erbjuda”

Vi träffas i Byske utanför Skellefteå, det är marknadsdag och bland de ditresta knallarna har Liberalerna rest sitt tält. Andreas Westerberg är kommunpolitiker och gruppledare för L Skellefteå. Han är etta på kommunlistan och även två på riksdagslistan i Västerbotten.

Andreas Westerberg är född i Norrbotten och kom till Skellefteå på högstadiet.

– Jag skulle bli frikyrkopredikant och det blev jag nästan, i Pingstkyrkan. Men jag insåg att jag tyckte bättre om prata med människor än att ha färdiga svar.

Han bytte bana och utbildade sig till lärare istället, ett livsval han är nöjd. Idag arbetar han halvtid som politiker och halvtid som gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap.

– Lärare är ju världens bästa yrke.

I och med att han började arbeta med fackliga frågor i skolan, väcktes även det politiska intresset. För Andreas Westerberg handlar det för det första om människors valfrihet.

– För det andra – vi måste engagera oss i samhället för att inte allting ska gå åt skogen. De två delarna är grunden för mig.

Liberalerna i Skellefteå leker i sin valkampanj med kommunens slogan ”Ge idéerna plats”.

– Vi talar om att olika människor ska få plats: ”Låt eleverna ta plats”, ”Låt mormor ta plats”. Med det menar vi att den grundläggande välfärden ska fungera och människor ska få möjlighet att bestämma över dem.

Här är det ett klassiskt val – jobben, skolan, vård och omsorg dominerar väljarnas intressen.

– Sedan har vi ett landstingsval som är väldigt intressant för vår landstingsgrupp är ju bäst i Sverige! De ligger nära 10 procent och Carina Hasslow, vår kandidat från Skellefteå, har haft enormt stor andel personkryss i sin valkrets. Med sjukvårdspolitiken vinner vi många röster i Västerbotten.

Hur påverkar det politiken att det inte finns någon liberal riksdagsledamot från Västerbotten?

– Vi lyckas inte tala om för övriga partiet vad vi har att erbjuda, och Liberalerna lyckas inte tala om för Sverige vad Västerbotten kan åstadkomma, säger Andreas Westerberg. Han menar att det finns flera frågor som är aktuella uppåt landet som också skulle kunna vara -principiellt viktiga för Liberalerna.

– I Västerbotten ställs flera viktiga äganderättsfrågor på spel, och äganderätt borde vara en liberal grundfråga. Det kan handla om nyttjanderätt av mark, där staten, en sameby och en privat skogsägare är inblandade. Där skulle ett liberalt parti kunna gå fram och verkligen ha något att stå på.

– Det är en brist för Liberalerna om man inte har bra landsbygdsföreträdare, då blir man inte trovärdig i den frågan, säger Andreas Westerberg och fortsätter:

– Vi västerbottningarna vill gärna ställa krav på Stockholm, men politiskt är det bästa inte vilka krav vi ställer, utan vad vi kan visa att Västerbotten har att erbjuda och göra oss angelägna som län – och som parti.

I kommunvalet i Skellefteå slåss Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna om vara största Alliansparti, i nuläget ligger de nära varandra runt 7-9 procent. Efter en period av splittring går partierna nu till val som en allians, med gemensam valstuga och valmanifest.

– Det är vi eller sossarna, som har 51,4 procent. Det är lätt att vara pessimist, säger han med ett skratt.

Hur ska ni göra för att bryta den Socialdemokratiska dominansen?

– Roligast och trevligast vinner. Sossarna har inte mycket röster för att de omtyckta utan det är tradition, man vet man vad har, men inte vad man får. Där måste vi visa att vi är trovärdiga. Det handlar om ett ärligt engagemang.

När han får frågan om hur man ska nå målet Hela Sverige ska leva, vänder Andreas Westerberg på resonemanget.

– Frågan är ”Ska hela Sverige leva?” och då är svaret nej. Det finns platser där ingen bor eller där det inte finns några jobb. En liberal kan inte driva politik för platser, vi måste driva politik för människor, säger Andreas Westerberg.

– Det ska finnas möjligheter, men för att det ska fungera måste vi fördjupa oss i frågan hur välfärden finansieras.

Han tycker att det är dags att öppna för mer flexibla skattesystem.

– Om nu befolkning är en eroderande bas i en vidsträckt kommun med 2000 invånare, kommer den befolkningen till sist inte kunna betala för hemtjänsten längst bort – det blir svårt. Men det kanske finns någon annan skattebas man kan använda, det kan vara en fastighetsskatt eller en skogskatt.

– Jag är av uppfattningen att, och det har jag även lagt motion om på landsmötet men fått nej på, att en kommun ska få differentiera skatter och avgifter i en kommun.

Som exempel tar han Byske som vi befinner oss i. Om man är beredd att skjutsa barnen från byarna runtomkring in till förskolan i Byske blir avgiften lägre. Väljer du istället ett mindre förskola närmare hemmet blir den något dyrare.

– Sänkt skatt i glesbygdsområden, men dyrare att ha barnen på dagis.

– Folk i byarna runt omkring Skellefteå frågar vad de får för pengarna – de betalar väldigt mycket i skatt, men de får inte så mycket tillbaka, säger Andreas Westerberg och hårdrar det:

– Alla platser kommer inte vara platser där människor bygger sina liv. Men man måste gå försiktigt fram med förändringar.

Text & foto: Fia Björklund

Dela med andra
redaktionen
redaktionen