Västerortsliberaler: Lyft förortsväljarna

Valet 2018 ledde till ett maktskifte i såväl Stockholms stad som i våra båda Järvastadsdelar.
I Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta ingår Liberalerna nu i majoriteten i det grönblå styret. Järva har tyvärr blivit ett område känt för gängrelaterad kriminalitet som påverkar långt fler än de direkt inblandade. Vi har därför på lokal nivå satsat allt vi kan på åtgärder som motverkar kriminalitet och ökar tryggheten.

En gemensam trygghetsstrategi har tagits fram, med fokus bland annat på att skapa tryggare utomhusmiljöer, tidiga brottsförebyggande åtgärder och fördjupat samarbete mellan olika aktörer. Staden har gjort en storsatsning för att höja kunskapsresultaten i skolan genom satsningar bland annat på elevhälsan och på kompetenshöjning i undervisningen. Samverkan mellan olika myndigheter och evidensbaserade metoder är hörnstenar i strategierna.

Antalet elever som går ut nian med behörighet till gymnasiet har ökat med nästan tio procentenheter på bara ett år, från 62,8% till 72,1%. I stadens trygghetsmätningar har oron över att utsättas för brott så gott som halverats i båda stadsdelarna mellan 2017 och 2020, från 21 % till 11 % respektive 26 % till 13 %. Allt fler väljer att lämna kriminaliteten genom de avhopparprogram som erbjuds. Mycket går åt rätt håll, samtidigt som mycket arbete återstår.

Vi har förmånen att ha flera medlemmar som utöver partiengagemanget också har ett stort engagemang i civilsamhället och som har lyckats nå nya väljargrupper. I valet till Europaparlamentet var två Spånga-Tenstaliberaler bland de som drog flest personröster; sjätte respektive tolfte mest kryssade Liberalerna i hela Sverige var Abdukadir Salad Ali och Oscar Wåglund Söderström. Flera av Liberalernas mest framgångsrika distrikt var i Järva, med uppemot närmare 30 % av rösterna som mest.

Det är inte bara våra lokala företrädare som har nått ut. Liberalernas båda borgarråd, socialborgarrådet Jan Jönsson och skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist haft flera möten med elever, boende och socialarbetare i Järva. Och sist men inte minst har Nyamko Sabuni besökt Tensta. Allt detta har gjort intryck. Våra företrädare har visat att man inte bara talar om, utan med, de boende i Järva.

Liberalerna har tack vare hög närvaro och goda insatser från personer från alla nivåer inom partiet byggt upp ett förtroende och har en unik möjlighet att göra ett bra riksdagsval i Järvaområdet. Många av de boende i Järva har lämnat ett tidigare hemland för att komma till ett friare samhälle. Många är småföretagare och marknadsliberaler. De är ingalunda givna vänsterväljare. Att det finns nya väljargrupper att nå här visar Europaparlamentsvalet med all önskvärd tydlighet. Den här potentialen behöver vi ta vara på.

Faktum är dock att de flesta Järvaborna inte läser av samhällsproblemen på samma sätt som SD. Här är stödet för SD betydligt lägre än i resten av landet, och här finns en stor rädsla för vad som händer om SD får större inflytande. Om en röst på Liberalerna kan leda till inflytande för SD skulle det radikalt minska våra chanser till goda resultat i nästa val.

Det är vanligtvis inte Järvaborna man avser när man pratar om ”våra väljare” och vilka eventuella preferenser de har. Men vi vill påstå att några av våra viktigaste väljare finns just här i Järva. Vår stora satsning på förortslyftet har områden som Järva som målgrupp. Det vore då konstigt att inte betrakta de närmast berörda som viktiga väljargrupper. Vi behöver inte bara lyfta förorten, utan också lyfta förortsväljarna till en sedd och prioriterad väljargrupp.

Cecilia Ekman, ordförande Liberalerna Rinkeby-Kista

Ismail Ali, gruppledare (L) Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Åsa Nilsson Söderström, gruppledare (L) Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Abdulkadir Salad Ali, liberalernas röstmagnet i Europaparlamentsvalet

Johan Bergelin, ordförande i Liberalerna Spånga-Tensta

Dela med andra
redaktionen
redaktionen