Kristna liberaler: Hitta en salomonisk kompromiss

Vi kristna Liberaler vädjar till partirådet om en salomonisk lösning. Ett parti spricker om en grupp tvingar fram en omröstning i en viktig fråga, där man på förhand vet om att ena sidan vinner med liten marginal.

Vi ser med fasa hur vårt parti riskerar att brytas sönder. Igen! Frisinnade folkpartiet och Sveriges liberala parti slogs samman och bildade Folkpartiet 1934. Sedan dess har partiledningarna agerat vist för att undvika en ny partisplittring. I över 85 år har vårt parti klarat av att hålla samman och varit pådrivande för en mängd reformer, inte minst kring utbildning, jämställdhet, integration och internationellt.

Det ter sig ofattbart att Liberalerna med sin stolta historia och stora förmåga att hålla ihop nu riskerar att söndras och splittras.

En ledningsgrupp förväntas ena – och inte splittra, hålla samman – och inte dela gruppen.

Vi Kristna Liberaler vädjar till partirådet att ta det ansvar som nu vilar på er. Att välja en skarp omröstning och riskera att en betydande minoritets synpunkter inte beaktas vore förödande.

Vi ser möjligheter att finna en salomonisk lösning. Grundsynen i de tre olika förslagen är densamma. Alla är eniga i önskan att se en borgerlig regering och att Ja-avslutet skall ske i ordnade former, precis som avtalades i samband med ingången. Alla förslag beskriver partiet som ”en mittenkraft” och betonar de forna Allianspartierna som tänkta partner.

Reservanterna kan tänka sig en konstruktiv oppositionsroll om en mitten-höger-majoritet inte kan uppnås.

Det förvånar oss att partiledningen ett år före valet vill lova att stödja en utpekad statsminister. Det kommer att skava hos en betydande minoritet om Liberalerna skulle vara beredda att ta stöd av och ge makt åt ett parti med extrema värderingar, som ser liberaler som sin huvudfiende.

Vårt självklara svar borde alltid vara att vi vill ha en liberal statsministerkandidat. Om vi i förväg talar om att vi oavsett valresultat och förhandlingar vill sitta i en utpekad regering har vi inga förhandlingsmöjligheter kvar.

Partistyrelsens text som grund och ett tillmötesgående av förslagen från minoriteten skulle ena Liberalerna och göra oss frimodigare och starkare inför valet 2022.

Anita Brodén, Sollebrunn

Annika Carp, Falköping

Inger Gustavsson, Herrljunga

Ulrik Hammar, Trollhättan

Mattias Reinholdson, Lidingö

Lars-Erik Zackrisson, Bottnaryd

Dela med andra
redaktionen
redaktionen