”Vi har en mycket heterogen väljarbas”

NU har intervjuat Fredrik Guseff, partisekreterare för Svenska folkpartiet, ett parti som representerar de svenskspråkiga i Finland.

Vilka är era profilfrågor? Har era profilfrågor förändrats något under den senaste mandatperioden?

– SFP har konsekvent haft två ben vi står på: språket och liberalismen. Vi är den samlande folkrörelsen för alla som vill arbeta för ett Finland med två levande nationalspråk.

– Allmänpolitiskt driver vi en politik som bygger på en sund ekonomi, med ett sporrande system där det alltid lönar sig att arbeta och där det finns ett socialt skyddsnät som dock inte ska vara en hängmatta. En högklassig utbildning, värnande om rättstatsprincipen och en aktiv EU- och internationationell politik är exempel på andra viktiga frågor för oss.

Hur ser ni på Europasamarbetet? Hur ser ni på fortsatt medverkan i eurounionen? 

– SFP har alltid varit en förespråkare av en aktiv EU-politik. Vi vill att Finland ska vara en aktiv part i utvecklande av EU.

Hur ser er väljarbas ut? Kan du beskriva er standardväljare?

– Vi har en mycket heterogen väljarbas. Den klart största delen av våra väljare är svensk- eller tvåspråkiga vilket utgör den största gemensamma nämnaren.

Vilka är samhällsutmaningarna i Finland just nu?

– Hållbarhetsunderskottet i ekonomin som till stor del beror på att de stora årskullarna som föddes kring krigen på 1940-talet nu pensionerat sig samt en för låg sysselsättningsgrad är de stora utmaningarna.

Vad betyder ordet liberal för dig?

– Frihet under ansvar.

Flera av era riksdagsledamöter kommer från Vasa och Nyland valkrets. På vilket sätt har partiet präglats av dessa två regioner? Hur ser det politiska engagemanget där ut lokalt?

– Den största delen den svenskspråkiga befolkningen är koncentrerad till Nylands samt Vasa valkretsar. Dessa har därför  utgjort en naturlig väljarbas för oss. 70-75 procent av de svenskspråkiga röstar på SFP i val varför vi långt kan se en korrelation mellan språkförhållanden i områdena och SFP:s understöd.

– I många österbottniska kommuner (Vasa valkrets) samt i några nyländska kommuner har vi egen majoritet i kommunfullmäktigen. I en kommun, Korsnäs, har vi alla mandat i kommunfullmäktige.

På vilket sätt representerar ni den svenskspråkiga minoriteten i Finland? Vilka utmaningar ser ni med tvåspråkigheten?

– Vi har från första början fungerat som den samlande folkrörelsen för finlandssvenskarna och har i 111 år värnat den svenskspråkiga minoritetens rättigheter och företrätt ett perspektiv som de övriga partierna inte har. Finland har två nationalspråk som garanteras i grundlagen, men att detta ska värnas även i praktiken innebär att man konsekvent måste påminna om vilka konsekvenserna av olika lagförslag har för att man ska kunna upprätthålla en fungerande tvåspråkighet.

– Det här framkommer tydligt då det till exempel gäller förvaltningsreformer. Just nu bereds exempelvis en tingsrättsreform vilket kommer att försvåra möjligheterna att få sina brottsmål behandlande på svenska.

– Överlag är det även en utmaning att yngre generationer allt sämre känner till den historiska grunden för Finlands tvåspråkighet och den gemensamma historien som en del av Sverige.

Erick Löfdahl

 

FAKTA OM SFP, Finland

Grundades: 1906

Mandat: 9 av 200 mandat i riksdagen, samma mandat i tidigare val. Åländsk ledamot ingår normalt också i Svenska riksdagsgruppen.

Partiledare: Anna-Maja Henriksson sedan juni 2016.

Regeringsställning: Inte sedan sommaren 2015.
Första gången utanför regeringen sedan 1979. Under perioden 2011-2015 posterna försvarsminister samt justitieminister.

Europaparlamentet: Sedan EU-anslutningen 1995 i varje val en invald från SFP.

Ungdomsförbund: Svensk Ungdom (SU). Deras medlemsantal ökade under fjolåret från 1700 till 2500 medlemmar.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen