Demokratin utgår från valkretsen

Över tid är det mycket som har förändrats i den svenska demokratin. De politiska partierna har genomgått en stor förvandling och ser väldigt annorlunda ut i dag om man jämför med för hundra år sedan. Från att ha varit folkrörelser med stora medlemskårer har de blivit små politiskt specialiserade organisationer.

I 2016 års demokratiutredning konstateras att enbart 15 procent av medborgarna känner att de har möjlighet att påverka rikspolitiken mellan valen. Även om det allmänna intresset för politik är stort är det bara ett fåtal människor som känner att de direkt påverkar den. Inte sällan kommer dessa människor från redan resursstarka grupper.

Den 5 oktober i år presenterades en undersökning av Studieförbunden som fastslog att omkring hälften av alla unga väljare föredrar expertstyre i stället för demokrati. Dessutom motsätter sig anmärkningsvärt få ett styre av en stark ledare som inte behöver bry sig om varken riksdag eller allmänna val. Det är en förfärande statistik som förstärker bilden av att det finns en upplevd maktlöshet bland människor i Sverige.

För oss som under en tid har varit aktiva i partipolitiken är det en självklarhet att makten tillfaller de som bemödar sig att närvara på föreningsmöten och sammanträden. Det kan ta lite tid, men så länge man pratar om sina frågor med andra partimedlemmar finns det en mer än hygglig chans att goda tankar och idéer sprider sig vidare i systemet. Till slut är det någon som formulerar en riksdagsmotion.

Hela kedjeförloppet bygger på en lokal närvaro. Det krävs att riksdagsledamöter är närvarande i sina respektive valkretsar. Om de är frånvarande blir den representativa demokratin i grund och botten dysfunktionell. Då förloras viktiga perspektiv och inspel till politiken.

Det är undermåligt att så många svenska medborgare känner att man inte kan påverka rikspolitiken. Därför är det viktigt att de politiska partierna anstränger sig för att förbättra situationen. Varje valkrets med en riksdagsledamot borde kräva en direktkontakt till rikspolitiken. Där det inte finns någon representation måste Liberalerna vinna ett riksdagsmandat i nästa val. Annars tappar man perspektiv och förlorar lokalt engagemang.

Den representativa demokratin måste fungera. När samhället förändras måste metoderna förnyas, och varenda medborgare måste känna att man har möjlighet att påverka politiken.

Henrik Edin

Dela med andra
redaktionen
redaktionen