50 historier om USA användbar i presidentvalet

Det var när Anders Johnson 2020 följde den amerikanska valrörelsen på CNN som ett embryo till boken 50 historier om USA föddes. Han irriterade sig på att hans kunskaper om de olika delstaterna inte var tillräckligt djupa och att han faktiskt inte kunde placera ut alla delstater på en blindkarta. Där och då bestämde han sig för att skriva en bok om USA:s delstater och att boken skulle komma ut under nästa presidentvalår.

I 50 historier om USA (Timbro förlag) går Anders Johnson systematiskt igenom USA, region för region och stat för stat. Tiden sträcker sig från den europeiska kolonialiseringen och fram till nutid och berättelserna om statens ursprung och den politiska och ekonomiska utvecklingen. I varje avsnitt finns även en illustrerad delstatskarta med viktiga städer utmärkta.

Som läsare får man också ta del av fakta om bland annat yta och invånarantal, etnicitet och religion samt varifrån delstatsnamnen kommer. Massachusetts kommer till exempel från algonkinspråket och betyder ”det stora bergets folk”. Hawaii, som också är namnet på ö-gruppens största ö, har fått sitt namn efter en figur i hawaiiansk mytologi.

Viktiga händelser och personer inom populärkultur såsom film, musik, konst och design finns också med. Även kända svenskamerikaner som satt sin prägel i respektive delstat uppmärksammas. Här hittar man kända namn som John Ericson och Ingrid Bergman. Men även mindre kända, som till exempel Oscar B. Jacobson från Småland som under åren 1915-1945 ledde University of Oklahomas konstskola. Under sin tid där gjorde han bland annat viktiga insatser för urfolkskonst.

I slutet av boken finns såväl viktiga historiska milstolpar som en översikt över hur expansionen från de tidiga 13 delstaterna till de idag 50 kom till. Givetvis finns också en beskrivning över hur det amerikanska statsskicket är uppdelat.

50 historier om USA är genomarbetad och späckad med intressanta fakta utan att för den skull kännas tung. Citat, snygga illustrationer och bilder blandas med text och boken passar lika bra att läsa från pärm till pärm som att plocka fakta ur när den amerikanska presidentvalrörelsen på allvar tar fart i höst.

Christina Glassel

Dela med andra
redaktionen
redaktionen