Alliansen inte längre bästa sättet för inflytande

Allians för Sverige var 2006 ett utmärkt verktyg för att bryta ett långvarigt socialdemokratiskt maktinnehav där Socialdemokraterna i olika frågor kunde göra upp med olika partier, men alltid själva sitta kvar vid makten.

Nästa gång vi går till val är det 2018 och med Sverigedemokraterna som ett 15-20 procentsparti är läget annorlunda. Det går inte då att hålla för öronen och låtsas något annat. Vi måste istället gå på offensiven och agera därefter. Alliansen är inte längre det bästa sättet att maximera inflytandet för liberala idéer i Sverige.

Därför har vi motionerat till landsmötet för att vi ska lämna Alliansen.

Vårt fokus i Liberalerna måste vara hur vi maximerar inflytandet för liberala idéer. 2006 var det genom Alliansen. Vi hittade samsyn med de andra allianspartierna i flera frågor och kunde, framförallt under mandatperioden 2006-10 genomföra flera viktiga reformer.

Den andra mandatperioden blev betydligt mer sparsam på reformer, undantaget ett antal viktiga skolreformer i början av perioden. Bristen på handlingskraft orsakades till stor del av att Sverigedemokraterna slog in en kil mellan blocken och Alliansmajoriteten försvann efter valet 2010.

Denna utveckling fortsatte 2014 och Sverige hamnade i ett nytt politiskt läge.

Vad Liberalerna måste inse är att det inte är 2006 nu. Det politiska spelfältet har förändrats. Inför valet 2006 var SD en marginell spelare, nu är de i mätningarna näst största parti. Det är dessutom ett parti som är alltmer villiga att använda sin position för att tvinga fram eftergifter från de andra partierna. De har tydligt deklarerat att de kommer kräva inflytande av både borgerliga och andra regeringar som vill ha deras stöd.

Alliansen är inte längre det bästa sättet att maximera inflytandet för liberala idéer i Sverige. Åsiktsskillnaderna inom alliansen har ökat – eller blivit mer centrala – i frågor om öppenhet och tolerans.

Dessutom har Alliansen uppnått ett av sina viktiga mål, att visa att borgerliga partier kan sitta i regering ihop. Vi behöver inte gå till val som en allians för att övertyga om det.

Efter åtta stabila regeringsår är det inte längre ett tvivel hos väljarna.

Liberalerna bör gå till val som ett självständigt parti i nästa val och inte ingå i Alliansen. Vi ska söka maximera genomslaget för liberala idéer och liberal politik. Det gör vi genom att söka ett mandat hos svenska folket före valet och efter valet förvalta det på bästa sätt i de samarbeten som ger mest utdelning för vår politik.

Det kan såklart bli i en regeringssamverkan med de andra borgerliga partierna och det är sannolikt det bästa alternativet, men det kan också bli i flera andra former. Vi ska inte låsa oss till ett visst samarbete före valet.

Liberalernas uppgift är att maximera genomslaget för liberala idéer i Sverige. Alliansen var en tillgång för liberala idéer 2006 och 2010. Alliansen är inte en tillgång för liberala idéer 2018.

Mathias Sundin, riksdagsledamot (L)

Per-Åke Fredriksson, partistyrelseledamot & ordförande i länsförbundet Gävleborg

Dela med andra
Ylva Westlund
Ylva Westlund