Björklund bär ett tungt ansvar

Efter att Birgitta Ohlsson avsagt sig sin kandidatur till partiledare för Liberalerna vilar ett mycket tungt ansvar på vinnaren Jan Björklund att ena partiet.

Det ligger också ett stort ansvar hos oss som stöttade Birgittas kandidatur samt de som stöttade Jan Björklund att lägga konflikterna på hyllan och visa att även vi vill ha ett starkt och enat parti när vi går in i valåret 2018. Det är avgörande för partiets framtid att de ideal och värderingar Birgitta förde fram också i fortsättningen förs fram av Liberalerna. Annars riskerar vi att tappa både medlemmar och väljare.

Efter en uppslitande personstrid är det alltid vinnaren som bär det största ansvaret för att ena partiet eller rörelsen. Inte för att denne nödvändigtvis bär det största ansvaret för situationen utan för att denne har störst möjlighet att lyckas. Det är vinnaren  som genom sin vinst åtagit sig uppdraget att göra så.

Alla medlemmar i Liberalerna måste inte gilla varken läget eller ledaren. Vi måste dock som parti enas kring våra liberala värderingar och med passion föra fram våra politiska förslag.

Partiets opinionsläge är fortsatt oroande och det är bara vi, tillsammans, som kan lyfta det. Jan Björklund och personerna kring honom vann den här striden och måste nu fatta både politiska och kommunikativa beslut som kan ena partiet. Beslut som kan föra oss framåt tillsammans. Såhär måste Liberalerna nu gå vidare:

Bejaka internationalismen och kosmopolitismen. Världen runt omkring oss, och Sverige som en del av den, sluter sig alltmer. Populistiska och nationalistiska strömmingar ökar behovet av att människor från olika länder och bakgrunder möts. Liberalerna måste bejaka öppenhet och visionen om en gränslös värld med fri rörlighet. Dessutom bör partiet fortsätta Birgittas återkommande kamp för att Sverige ska ta ansvar för att skydda mänskliga rättigheter i hela världen.

Försvara varje människas frihet. I dag sätts allt för ofta systemen före individen. Liberalernas fokus måste i alla lägen vara det omvända. När Liberalerna pratar gör vi det alltför ofta ur ett systemperspektiv. Birgittas personliga berättelser om till exempel HBTQ-personers, flyktingars, kvinnors eller romers rättigheter kretsade alltid kring enskilda individer och deras självbestämmande. Som parti måste vi lära av det. Våra politiska förslag är liberala och syftar till att gagna individen, men tyvärr uppfattar inte väljarna alltid det. Därför måste vi visa en bättre fingertoppskänsla när vi väljer vilka frågor vi vill driva och inte minst hur vi vill driva dem.

Visa stor optimism och framtidstro. Konservatism, socialism och nationalism målar ofta upp framtiden som en hotfull dystopi. I kontrast till det var Birgittas liberalism fylld av teknikoptimism, hopp och en tro på att morgondagen blir bättre än gårdagen, bara människor själva får forma mer av sina egna liv. När människor, varor och kapital får röra sig fritt över världen och när företagsamma människor får förverkliga sina idéer så skapas välstånd. Detta måste vi som liberaler fortsätta föra fram.

Jan Björklund, som nu vunnit partiordförandeskapet i Liberalerna, har ett tungt ansvar på sina axlar. Förutom att vända Liberalernas trend i opinionen ligger det också på honom och den övriga ledningen att ena partiet.

Detta kräver både mod, förmåga att lägga gamla strider bakom sig och vilja att föra fram en politik som fångar upp de Birgittaväljare vi annars riskerar att tappa.

Liberala ungdomsförbundet är beredda att göra vår del. Vi är Liberalernas i särklass starkaste kampanjmaskineri och kommer gå in i valrörelsen med full kraft för att säkra att de liberala idéerna har en plats i riksdagen efter valet 2018. Liberaler, gör det tillsammans med oss!

Joar Forssell, förbundsordförande LUF

Anna Horn, 1:e vice förbundsordförande LUF

Max Sjöberg, 2:e vice förbundsordförande LUF

Dela med andra
Ylva Westlund
Ylva Westlund