Nazismen är inte en åsikt bland andra

Många menar att nazisterna i Sverige ges för stor uppmärksamhet. De är bara några hundra individer och borde kunna tigas ihjäl.

Men hur ska anständiga människor kunna vara tysta när demokratin och människovärdet utmanas? Tvärtom måste vi alla ta ett ansvar för att bemöta, tala om vad nazismen stått för och står för idag.

Naturligtvis finns det sådana som vill likställa nazisterna med alla andra. Jan Myrdal, som ju har en lång historia av att hylla diktatorer, skriver i Nya Tider (den tidning som dominerat diskussionen om Bokmässan) att det är ett angrepp på yttrandefriheten att Robert Faurisson, den franske förintelseförnekaren (”revisionisten” kallar Myrdal honom) inte fått tala ostört.

Nazism är inte en åsikt bland andra, utan ett angrepp på mänsklighet och humanism. Därför måste den uppmärksammas, bemötas och motarbetas. Jag ställde själv upp på Bokmässan med ett antal framträdanden. Annat vore konstigt när jag ju (med Daniel Lindvall) skrivit en bok om den auktoritära populismen, ”Folkstyret i rädslans tid”.

Situationen i Göteborg gjorde att det blev flera stora möten mot högerextremismen – både på själva mässan och på Gustaf Adolf Torg. Mer sådant kommer att behövas.  Vi kan i olika politiska partier ha olika åsikter– men det är allt viktigare att gemensmt manifestera en demokratisk gemenskap.

Hermann Göring hånade Weimarrepublikens demokrater för att de lät nazisterna använda yttrandefriheten för att propagera mot demokratin. Så är det. Nazisterna drar nytta av att vi lever i en liberal demokrati.

Men varningslamporna blinkar för demokratin och vi måste skapa en beredskap för att vi kan få riksdagsmajoritet som utmanar demokratin – som i Polen. Där har regeringspartiet Lag och Rättvisa tagit kontroll över både domstolsväsendet och public service. Det kunde göras utan att ändra några lagar.

På samma sätt skulle det kunna gå i Sverige där regeringen utser styrelsen i Förvaltningsstiftelsen för Public Service och i Domstolsverket.

Därför måste vi bygga upp trösklar som gör att viktiga demokratiska institutioner inte kan undergrävas av en tillfällig majoritet. Att göra detta är en central liberal uppgift under de närmaste åren.

Självfallet ska förtal, hets mot folkgrupp, ordningsstörning beivras. Men att förbjuda demonstrationer innebär att man öppnar för att en ny majoritet förbjuder liberala opinionsyttringar.

Olle Wästberg

Dela med andra
redaktionen
redaktionen