Vad ska rymmas i debatten

Jag är helt för att vi har en åsiktskorridor. Det finns idéer och påstående som är galna, farliga eller gediget motbevisade och som vi därför inte ska ödsla tid på att lyfta fram i debatten. En journalist som skriver om ett nytt vaccin ska inte behöva intervjua någon som sprider lögner om att vaccin ger autism för att artikeln ska vara balanserad. En minnesstund för förintelsen bör inte ha med en förintelseförnekare för att alla ska få komma till tals. Statsministern behöver inte ha med en förespråkare för planekonomi i sitt innovationsråd.

Men alla som har någon form av grindvaktsfunktion – journalister, politiker med flera – måste passa sig för att kategorisera åsikter man inte sympatiserar med som rena dumheter. Ett exempel var att många, bland annat i Alliansen, avfärdade förslag om begränsningar av asylinvandring med att de stred mot internationell rätt. Men sedan, på senhösten 2015, ställde hela Alliansen sig bakom en rad åtstramningar.

När många personer med stort inflytande gemensamt avfärdar ståndpunkter som otänkbara så vinner de debatten på kort sikt. Har de rätt, så vinner de förmodligen även på lång sikt; det är svårt för den som har alla fakta emot sig att ta sig in i debattens huvudfåra, tack och lov. Men har man fel, så riskerar man sin trovärdighet. Man riskerar också att upptäcka att man inte har tänkt igenom sina åsikter särskilt väl.

Nu hör jag tyvärr hur flera politiker hävdar att vi den här gången verkligen har nått golvet för hur stram asylpolitik vi kan ha. Det är förmodligen inte sant, vi behöver ta en principiell diskussion och försvara liberala värden. Hade vi för några år sedan koncentrerat oss mer på att förklara varför vi tycker att det är långsiktigt klokt att ha en internationellt vedertagen rätt att söka och få asyl, så hade vi stått starkare i debatten idag.

Den här gränsdragningen är svår, inte minst för att det är så lätt att intala sig själv att ens egen ståndpunkt är den enda rimliga. Vi liberaler har nog varit lite kända för ett nedlåtande sätt i debatter, med utgångspunkten att om alla kunde de saker som vi kan, så skulle de tycka som vi.

Så fortsätt att stänga ute personer från debatten om de sprider hat och desinformation. Men ifrågasätt också ditt eget omdöme – kanske avfärdar du en motståndares argument som orimliga, när de i själva verket bara är otrevliga.

Andreas Bergström

Dela med andra
redaktionen
redaktionen