Bris stöttar syskon och vänner till gängkriminella

Efter hösten och vinterns stora kampanj, ”Det är inte försent”, som vände sig till barn och unga som dragits in i gängkriminalitet, tar Bris nu ytterligare ett steg. Den här gången med fokus på barn med syskon eller vänner till gängkriminella och till sin hjälp har de tagit artisten Jireel, influencern Lisa Anckarman Borg och programledaren Kristina ”Keyyo” Petrushina.

I slutet av 2023 lanserade Bris informationskampanjen “Det är inte för sent”. Kampanjen riktade sig i första hand till barn och unga som fastnat i kriminella nätverk och som ville ta sig ur.  Under kampanjen märktes även ett ökat samtal från barn med syskon eller vänner som befinner i kriminella miljöer och därför har man nu beslutat att utöka kampanjen för att även nå dem.

I ett pressmeddelande beskriver Bris dessa barn och ungas oro och frustration över att inte kunna hjälpa. Sorg över vänner och syskon som fastnat i kriminella nätverk eller som dödats. En del ber om tips på hur man bäst stöttar och det kommer också frågor om vilka konsekvenser en närståendes handlingar kan få. 

– Vi ser att våldet har kommit nära många barn, det finns i deras vardag. Barn och unga som är närstående till personer i kriminella nätverk kan bli väldigt påverkade. För dem kan det vara avgörande att kunna vända sig till ett anonymt stöd, säger Marie Angsell, sakkunnig socionom på Bris i pressmeddelandet.

Kampanjen finansieras av socialdepartementet och sker i samarbete med Tiktok och First Lady Agency.

Christina Glassel

Dela med andra
redaktionen
redaktionen