”Man har ett ansvar att engagera sig”

Kristofer Dahlgren är sedan drygt ett år tillbaka Liberalernas kommunalråd i Gävle, en kommun som trots närheten till Uppsala och Stockholm dras med hög arbetslöshet. Det är en av de frågor som ligger på Kristofer Dahlgrens bord.

Att han blev politiskt engagerad handlade delvis om att göra sin samhällsplikt. Han beskriver det som att tiden kallade på honom.

– Om man tycker om det demokratiska system vi lever i, har man också ett ansvar att engagera sig och upprätthålla det systemet, säger han.

– Svensk politik bygger på att vi ska vara många, vilket kan vara en utmaning, speciellt för ett litet parti. Det är viktigt att fler väljer att bli medlemmar och ta på sig uppdrag – i något parti. Det är så strukturerna är utformade.

– Det är en tilltalande idé, att vi ska ha en bred förankring i våra demokratiska forum, men det förutsätter att det också finns människor som är villiga att ta på sig uppdragen och bidra, säger Kristofer Dahlgren.

Detta i kombination med partiets fokus på utbildning och skola gjorde att han gick med i Liberalerna 2017.

– Liberalerna var det parti som hade de bästa svaren på de samhällsutmaningar som jag såg, utifrån min kontext. Om man vill att samhället ska lyckas på längre sikt är det i skolan som grunden måste byggas. Där resonerade min syn på samhället väl med Liberalernas budskap.

2018 satt Kristofer Dahlgren med i lokalföreningens styrelse, som sekreterare, och året efter blev han ordförande för Liberalerna Gävle och var sedan det i två år. Efter valet 2018 blev han även ersättare i kommunstyrelsen. Och i januari förra året blev han kommunalråd.

Nyligen valdes han även till ordförande för Liberalerna Gävleborg.

Kristofer Dahlgren har en brokig utbildningsbakgrund. Han studerade i Uppsala, bland annat på juristprogrammet och engelska, och läste även religionsvetenskap med sikte på att bli präst. Nu blev det inte så. Istället mötte han sin fru under studierna, hon kom från Gävle och tillsammans flyttade de till kommunen.

Han hamnade på Pensionsmyndigheten, och arbetade även som fackligt förtroendevald för Fackförbundet ST.

Numera upptar uppdraget som kommunalråd all hans tid.

– När man blivit kommunalråd har man knappt tid till någonting utanför politiken, säger han.

På vilka frågor vill du lägga ditt fokus?
Kristofer Dahlgren skrattar lite.

– Vad man vill, kontra vad man är nöd och tvungen till, är inte alltid detsamma.

De portföljer han har på sitt bord som kommunalråd är viktiga – funktionsrättsfrågor och arbetsmarknadsfrågor. Det senare är en utmaning för kommunen och även i länet Gävleborg är arbetslösheten relativt hög beskriver han.

– Och där kommer även utbildningsfrågorna in, kanske framför allt vuxenutbildningar för att ställa om till den kompetens som behövs på arbetsmarknaden. Eller för att få möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknad och utbildning är med andra ord de största utmaningarna för Gävle kommun.

– Tyvärr har vi för låga studieresultat. Att ändra det, är den stora nyckeln för att klara kompetensförsörjningen på längre sikt, både för företagen, men också för kommunen och de offentliga förvaltningarna som finns här.

Samtidigt understryker Kristofer Dahlgren att det finns mycket som talar till Gävles fördel.

– Gävle har många fantastiska aspekter. Vi har ett otroligt bra läge, med nära till massor av infrastruktur – vi har en hamn, nära till E4, för järnvägen är vi en viktig punkt och vi har närhet till Stockholm och till Arlanda.

–Människor kan bo här och välja jobba i en större region. De har också möjlighet att bo billigare än i till exempel Stockholm. Och i Gävle kan man etablera företag och samtidigt ha tillgång till en större marknad.

– Detta är de fantastiska förutsättningarna som vi gör vårt yttersta att förvalta.

Gävle kommun styrs sedan valet 2022 av en koalition bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet.

– Vi utgör den bästa konstellation som Gävle kan ha utifrån de givna parlamentariska förutsättningarna. Och inget av partierna har duckat för att vi tycker ganska olika i många frågor. Det är ett styre där det krävs mycket kompromissande och där man får försöka göra goda avvägningar, säger Kristofer Dahlgren och fortsätter:

– Vi drivs i grund och botten av en djup samsyn kring att Gävle kommun behöver goda, stabila förutsättningar och att vi på viktiga punkter kan komma överens och ta ansvar även i utmanande tider.

– Det är både dyrt och svårt i Sverige generellt. I Gävle har vi satsat mycket på att vi ska expandera och växa i en kraftig takt och där ser prognoserna inte ut att infrias fullt ut. Då blir det dubbelt svårt.

Kristofer Dahlgren (vänster) kampanjar på högskolan med Hannes Snabb, ordförande för Liberala Studenter.
När Johan Pehrson i veckan hälsade på Gävle avgjordes den viktiga duellen: Vem är längst – partiledaren eller kommunalrådet? Svaret finns på Liberalerna i Gävles facebooksida.

Inför vårens EU-val laddar nu Liberalerna Gävle upp på allvar. Aktiviteter och planering sker parallellt. Dörrknackning och flygbladsutdelning pågår för fullt, även om väljarna kanske ännu inte riktigt har tankarna på EU-val.

– Man märker att EU-valet inte är ”top of mind”, utan andra aktuella politiska frågor tenderar dominera det politiska samtalet. Sedan kan man ju alltid knyta an till det som händer på EU-nivå.

– Det är också utmaningen, att visa på vikten av EU. Då får man dra orsakssambandet med de problem som väljarna upplever till lösningar på EU-nivå. Där hjälps vi av att L är positivt till EU, säger Kristofer Dahlgren.

En av de roligaste sakerna med att vara kommunpolitiker tycker han är att få direktrespons på det han gör.

– Jag ser det konkret utfallen av de beslut som fattas. Ingen kan beskylla kommunsverige för att det går snabbt, men det finns en tydlighet. Om bostadstillägget höjs gör det en stor skillnad för väldigt många.

– Den kommunala servicen är så nära människor – beroende på hur den fungerar får det stora konsekvenser. Det kan jag tycka både är roligt och ibland också otroligt skrämmande, avslutar Kristofer Dahlgren.

Fia Björklund

Fakta: Gävle kommun

Gävle kommun är en kommun i Gävleborgs län. Centralorten Gävle är också residensstad i Gävleborgs län.

Yta: 3 200 kvadratkilometer

Folkmängd: 103 532 (2023)

Gävle kommun är belägen vid Bottenhavet och är till största del täckt av skog. Testeboån, Gavleån och Dalälven utgör de större vattendragen som rinner genom kommunen.

Det lokala näringslivet är varierat och inkluderar många små och medelstora företag samt några stora arbetsgivare. Trenden har varit att näringslivet blivit allt bredare och att tjänsteföretagen vuxit i storlek.

Sedan kommunen bildades 1971 har befolkningstrenden varit positiv.

Kommunen har en lång tradition av rött och rödgrönt styre. Socialdemokraterna styrde kommunen oavbrutet i olika konstellationer i 96 år. Detta bröts 2016 efter att Sverigedemokraterna valde att stödja Alliansens budget.

Efter valet 2018 gick Centerpartiet samman med de rödgröna partierna och bildade en majoritetskoalition.

Efter valet 2022 styrs Gävle kommun av en koalition bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet.

Källa: Wikipedia

Dela med andra
redaktionen
redaktionen