Skyddet för domstolarnas oberoende stärks

Regeringen utser en särskild utredare för att se över vissa frågor i syfte att stärka domstolarnas och domarnas oberoende, det meddelade Justitiedepartementet i slutet av förra veckan.

Utredningen ska bland annat se över ordningen för ansvarsutkrävande av ordinarie domare och analysera behovet av en ändrad organisation för Domarnämnden.

För drygt ett år sedan lämnade 2020 års grundlagskommitté sitt betänkande ”Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende”.  Kommitteen konstaterade att det fanns anledning för ytterligare utredning för att skapa ett robust regelverk till skydd för domstolarnas och domarnas oberoende.

Utredningen ska bland annat se över ordningen för ansvarsutkrävande av domare, den prövningen sker i dag i Statens ansvarsnämnd, med en efterföljande domstolsprövning i arbetsrättslig ordning.

– Oberoende domstolar med oberoende domare är grundläggande i en demokratisk rättsstat. En central del i detta är att systemet för att pröva ordinarie domares ansvar och upphörande av anställning är utformat på ett sådant sätt att det värnar oberoendet, säger justitieminister Gunnar Strömmer i ett pressmeddelande.

Inom ramen för uppdraget ska utredaren därför bland annat:

  • göra en översyn av ordningen för ansvarsutkrävande av ordinarie domare,
  • analysera vad som skulle krävas för att inrätta en domaransvarsnämnd och lämna förslag på en sådan ordning, 
  • analysera vissa frågor om förfarandet vid prövningen av skiljande av ordinarie domare från anställning på grund av ålder och sjukdom, och
  • analysera behovet av och lämna förslag på en ändrad organisation för Domarnämnden.

Uppdraget ska redovisas i maj 2025.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen