Johan Pehrson och Jan Jönsson i Skärholmen

Liberalernas partiledare Johan Pehrson var förra veckan och besökte Skärholmen. Tillsammans med Jan Jönsson, som är bosatt där, hedrade de Mikael som mördades där framför sin 12-åriga son. De besökte även stadsdelsförvaltningen och diskuterade olika insatser som görs angående dödsskjutningen.

– En familj har förlorat en omtänksam och modig pappa. Det brutala mordet på Mikael har inte lämnat någon oberörd. På väg till simhallen mördades han framför sin egen son, skrev Johan Pehrson på Instagram efter besöket.

Efter besök på stadsdelsförvaltningen i Skärholmen blev Johan Pehrson och Jan Jönsson också förevisade den lokala fritidsgården, för att därefter gå till minnesplatsen för Mikael.

– Vi måste göra mer för att krossa gängen. Mördarna och deras medhjälpare ska möta rättsstatens stålhandske. Liberalerna och regeringen lägger därför om rättspolitiken. Med nya skärpta straff och skarpare polisiära verktyg ska tryggheten återtas, skriver Johan Pehrson vidare.

– Samtidigt prioriterar vi också viktiga förebyggande åtgärder. Det är därför Liberalerna i regeringen arbetat för att få på plats en starkare socialtjänst som kan gripa in tidigare och tydligare. Att fler föräldrar får stöd och möjlighet att ta ansvar för sina barn med förstärkta föräldrastödsprogram. Att vi får en skola som återgår till grunderna med studiero och trygghet i klassrummet. Att skolan och socialtjänsten kan prata med varandra så att man kan sätta in insatser när det behövs.

– Våldet kan bara stoppas om vi får bort gängen från gatan och bryter nyrekryteringen. Med stålhandske och lovikkavante ska tryggheten återtas i hela landet, avslutar Johan Pehrson sitt Instagraminlägg.

Hanna Lager

Dela med andra
redaktionen
redaktionen