Debatt: Liberal? Det beror på

LIBERALISM. Vad menas med liberalism? Att liber betyder fri och den ideologiska inriktningen, liberalism, förespråkar människors frihet, vet nog de flesta. Men frihet till vad och frihet från vad? Svaret blir olika beroende på vem man frågar, vilket parti man frågar och var i världen frågan ställs.

Med liberalism förknippar vi olika frihetsbegrepp, såsom individuella fri- och rättigheter, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, privat äganderätt, religionsfrihet, jämlikhet, demokrati, och ett fritt näringsliv med marknadsekonomi. Liberalismen motsätter sig statlig inblandning i individens privatliv. Men säger ni: det beror väl på. Jo, just det. Det beror ju på var i världen vi befinner oss. Det beror ju på vem man frågar, det beror på vilket parti man frågar.

Problemet illustreras väl genom att nämna både Ebba Busch och Bengt Westerberg som liberaler; två politiker, som ideologiskt står mycket långt från varandra. En annan skrämmande illustration är när man konstaterar att Donald Trump passar in i en liberal fålla.

Den kanske vanligaste distinktionen ligger i begreppen klassisk liberalism och socialliberalism. Den förra står för en minimal statlig inblandning och den senare för en individuell frihet kombinerad med ett omfattande socialt ansvarstagande. Olika förgreningar av klassisk liberalism beskrivs med begrepp som konservativ liberalism, libertarianism, nationalliberalism och nyliberalism.

Skillnaderna framträder tydligast i frågor om graden av statlig inblandning. Liberal kan stå för en inriktning med allt från hel frånvaro av staten till en socialliberalism med en kraftig tygling av marknaden. Om det här är sant kan ju sex av åtta svenska riksdagspartier kalla sig liberaler. Rent av sådana partier som Kristdemokraterna och Moderaterna kan ju, om man vill, beskrivas som liberala.

Men Liberalerna är ju socialliberaler och skiljer sig därför från de flesta andra partier, tänker ni. Jo, men då är det en gåta för mig varför man inte med sitt partinamn markerar sitt avstånd till extrema tolkningar av liberalism. En gåta varför man inte med sitt namn markerar avstånd till partier som KD, M, SD och V.

Under vilket begrepp passar dagens Liberalerna in? Åter igen: det beror på. Det beror på om man utgår från partiprogrammet eller från den politik man bedriver. Att det förra markerar en social- och demokratiinriktad politisk inriktning är tydligt medan den nu förda politiken tycks helt dominerad av en Sverigedemokratisk agenda.

Jag efterlyser nu besked från partiledningen. Hur ser ni på Liberalernas roll? Att vi är överens om att ett partis roll är att presentera en tydlig ideologisk plattform, som är orubblig, och att vilande på plattformen ta ställning i olika konkreta samhällsfrågor. Den bild, som ofta ges, nämligen att röstmaximering måste vara huvudmålet, måste snarast suddas ut.

Att i sociala medier åstadkomma ett tankeutbyte med ledande företrädare för Liberalerna har jag nu gett upp hoppet om. Ett svar på denna artikel, med angivande av vilka byggstenarna är i den ideologiska plattform varifrån partiet agerar i regeringspolitiken förväntar jag mig emellertid. Vilken position ger störst genomslag för den av landsmötet fastställda politiken; oppositionsrollen eller rollen som ett av flera partier i en regering, vars politik i hög grad styrs av Sverigedemokraterna?

Harald Nordlund
Uppsala

Dela med andra
redaktionen
redaktionen