Det finns en liberal nomineringsgrupp i Svenska kyrkan, än så länge

Allt sedan skiljandet mellan staten och Svenska kyrkan vid inledningen till 2000-talet har Liberalerna (dåvarande Folkpartiet) varit noggranna med att även ha en åtskillnad mellan partiet och liberalismens gren av Svenska kyrkan. Fram till denna åtskillnad var aktiva liberaler i Svenska kyrkan en del av Folkpartiet. Partiet (liksom andra riksdagspartier) ställde på den tiden också upp i valen till Svenska kyrkan. 

Men detta ändrades således vid millennieskiftet. Istället för att ingå i Folkpartiet utvecklades en särskild organisation som till en början kallades Folkpartister i Svenska kyrkan, men som senare bytte namn till det som det heter idag, Fria Liberaler i Svenska kyrkan, (båda dock med förkortningen FiSK).

Man kan ha olika åsikter om politiken har någon plats inom Svenska kyrkan, men oavsett detta så finns det fortfarande tre partier som ställer upp som nomineringsgrupper, som det numera heter inom Svenska kyrkan. Dessa tre har för övrigt en särställning inom kyrkan, eftersom de får bidrag från sina riksorganisationer. Något sådant erhåller inte FiSK från Liberalerna och det har heller aldrig varit tal om något sådant bidrag sedan FiSK blev en fristående organisation från Liberalerna. 

FiSK är fristående från Liberalerna, men inte desto mindre finns det naturligtvis ändå kopplingar mellan de båda organisationerna. Inte minst märks detta för att en majoritet av medlemmarna i FiSK även är medlemmar i Liberalerna. En annan koppling är att båda organisationerna bygger på liberalismens grunder. Medlemmarna i FiSK har liksom medlemmarna i Liberalerna en liberal värdegrund. 

Vi anser att ovanstående faktum är väldigt viktigt att betona för de av oss som medlemmar både i Svenska kyrkan och Liberalerna. Inom Svenska kyrkan är det vi i FiSK som för liberalismens talan. Detta görs inte av någon annan. Vi har en medlemskår som tänker liberalt, vilket gör att medlemmar i Liberalerna med automatik även borde rösta liberalt på FiSK i de kyrkliga valen. Inte för partipolitikens skull, utan för ideologins. Många av er som läser detta gör också så. Det är bra, men vi behöver också bli fler som är med i FiSK och som arbetar inom Svenska kyrkan. Framförallt för att det nu finns två potentiella hot mot FiSK. 

För det första är FiSK idag en relativt liten nomineringsgrupp. Vi har inte FiSK-listor i alla stift och vi har även få aktiva medlemmar. I det senaste valet till kyrkomötet (Svenska kyrkans högsta beslutande organ) fick vi 1,5 procent av rösterna. 

Våra medlemmar blir äldre och äldre och påfyllnaden av yngre är inte tillräcklig för att kompensera detta. Om högst några få mandatperioder kommer detta leda till en ohållbar situation, om inget görs. Vi riskerar då att enbart kunna ställa upp i några få stift och antalet aktiva medlemmar har då sjunkit till ett minimum. 

 För det andra finns det en uppenbar risk för att en procentspärr till kyrkomötet införs. Hur hög den kommer vara återstår att se. Kyrkostyrelsen har fått i uppdrag av kyrkomötet att utreda frågan och förslag till beslut kommer troligtvis under nästa år. 

Allt detta sammantaget gör att vi i FiSK behöver all hjälp vi kan få. Som liberal och medlem i Liberalerna får du gärna gå med i FiSK. Medlemskapet är gratis. Om du dessutom väljer att på något sätt aktivera dig så gläder du oss alla för lång tid framåt. Men om du inte väljer detta så hoppas vi att du ser till att rösta på oss och påverka så många andra som möjligt att rösta på oss i FiSK i kommande val. Nästa gång du får chansen är i september 2025. 


Olov Lindquist
Ordförande FiSK

Britta Berglund
Vice ordförande FiSK

Dela med andra
redaktionen
redaktionen