Ekonomisk ojämställdhet inte bara löneskillnader

Paulina Brandberg anser att det är hög tid att bredda synen på den ekonomiska jämställdheten och vad den egentligen handlar om. För att kunna göra det har hon initierat seminarier runt om i landet dit företagare bjuds in för att diskutera frågan. Till sin hjälp har hon de liberala riksdagsledamöterna Louise Eklund, Camilla Mårtensen och Cecilia Rönn, vilket NU tidigare skrivit om.

– Jag kan tycka att vi alldeles för länge har fokuserat för ensidigt på löneskillnader mellan män och kvinnor, vilket såklart är en jätteviktig pusselbit när det gäller den ekonomiska jämställdheten. Men det är ju bara en pusselbit, säger Paulina Brandberg när NU pratar med henne om seminarierna.

Hon menar att seminarieserien tydligt visar att frågan behöver breddas. Det handlar om livsekonomi över lag och att den är ojämn, inte bara lönerna. Regeringen har redan vidtagit flera åtgärder för att titta på ojämna livsinkomster.

– Vi har bland annat gett medlingsinstitutet i uppdrag att analysera livsinkomster och vi har gett jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att analysera ekonomisk jämställdhet och ägande på bostadsmarknaden.

– Sedan har vi också gett SCB i uppdrag att ta fram statistik och analys av ekonomisk jämställdhet bland funktionsnedsatta. I mars gav vi ett uppdrag till Tillväxtverket att främja kvinnors företagande och ägande.

Seminarieserien har visat att det behövs ett ökat fokus på frågorna och att det finns ett behov av att komma med åtgärder. Det handlar inte bara om jämställdhet, det handlar även om tillväxt.

– Vi i Sverige går miste om mycket kapacitet när vi har sådana här brister i jämställdheten. Vi vet ju till exempel att många företag skulle göra mer vinst om de hade haft fler kvinnor i sina bolagsstyrelser.

Vid en internationell jämförelse är Sverige inte alltid i topp när det gäller jämställdhet som man skulle kunna tro. Exempelvis inte när det kommer till kvinnors entreprenörskap.

– Jag tror att vi i Sverige har en självbild att vi är ett föregångsland när det kommer till jämställdhet. Det är vi såklart i vissa avseenden, men just när vi tittar på kvinnors entreprenörskap så är vi faktiskt riktigt, riktigt usla, säger Paulina Brandberg.

Sverige är faktiskt näst sämst i EU när det kommer till andelen företag som drivs av kvinnor.

– Det visar att vi kan ju göra så mycket bättre än vad vi gör idag.

En fråga som kom upp i samtalet med Louise Eklund, Camilla Mårtensen och Cecilia Rönn var huruvida föräldraskap spelar in.

– Män och kvinnor är på arbetsmarknaden relativt jämställda fram tills de bildar familj och då ser vi att det blir mer ojämställt. Här tror jag tror att vi måste titta på hur man kan kombinera föräldraskap med entreprenörskap.

– Vi hade ett intressant samtal under ett seminarium dit vi bara hade bjudit in män. När vi kom in på rekryteringar till bolagsstyrelser uttryckte flera att de har vänt sig till kvinnor men att kvinnor tackat nej.

– Vi måste såklart fråga oss vad det är som då gör att kvinnor i så stor utsträckning tackar nej och jag tror ju mycket väl att det kan ha med familjelivet att göra. Kvinnor tar ett mycket större ansvar för det obetalda hemarbetet och projektledningen i familjen och det kan göra att man känner att man inte mäktar med de här tyngre bolagsposterna, avslutar Paulina Brandberg.

Hanna Lager

Dela med andra
redaktionen
redaktionen