Seminarier ska reda ut varför det fortfarande är ojämställt i näringslivet

Jämställdheten i näringslivet går för långsamt. Det har jämställdhetsminister Paulina Brandberg flaggat upp för tidigare och nu har hon tagit hjälp av tre riksdagsledamöter för att lyssna in och förstå varför det ser ut som det gör. NU har träffat de liberala riksdagsledamöterna Cecilia Rönn, Louise Eklund och Camilla Mårtensen för att prata om deras projekt.

Det finns skillnader i näringslivet när det gäller jämställdhet. Det handlar om finansiellt sparande, vem som startar företag och vem som driver företag. När man tittar på statistiken kan man se att det rör sig, men det rör sig oerhört långsamt.

– Vi vill sätta ljus på frågan och titta på om det är någonting som vi behöver ändra lagstiftningsmässigt för att få fler kvinnor till exempelvis styrelserummen eller för att få mer jämställdhet i det finansiella sparandet, säger Louise Eklund.Porträttbild av Louise Eklund, riksdagsledamot Liberalerna, med armarna i kors i en korridor.

Tillsammans med jämställdhetsministern har riksdagsledamöterna satt ihop en seminarieserie där de bjuder in människor som är verksamma inom näringslivet för att få deras syn på varför det går så långsamt.

– Alla är överens om att jämställdhet och mångfald är bra både för företagen, för Sverige och för den enskilda människan, säger Louise Eklund.

Det är möjligt att skillnaderna mellan könen ligger i attityder, kanske särskilt när det kommer till finansiellt sparande.

– Statistik visar tydligt att det till och med är skillnad på hur man sparar till sina barn. Det spelar roll om det är pojkar eller flickor för vilket risktagande man tar i sparandet, säger Cecilia Rönn.

Gällande riskkapitalet så går nästan ingenting alls till kvinnliga entreprenörer, inte heller det statliga.

– Det är det här som vi behöver fundera kring. Varför ser det ut såhär? Är det strukturer? Eller är det att det kanske är män som ofta beviljar riskkapitalet?, fortsätter Cecilia Rönn.

Porträttbild på riksdagsledamot Cecilia Rönn, Liberalerna.– Jag har ju själv suttit i en privat styrelse, i Halland Invest, som just investerar med riskkapital. Jag var den enda kvinnan i styrelsen och förde in att vi måste tänka på de här aspekterna och det var något helt nytt att ens ha den dialogen. Det blev också tydligt att riskkapitalisterna eller de som kunde investera fiskade sina kontaktnät. Är det män så blir det ju ett manligt kontaktnät generellt, om man ska generalisera.

– Så det handlar ju också om att få upp ögonen för det och tänka på om vi kan jobba på andra sätt för att bryta vissa strukturer.

De seminarier de ordnar har olika konstellationer, till exempel bjöd de bara in män på internationella kvinnodagen.

– Samtalet är viktigt och det leder förhoppningsvis till en samhällsdebatt i de frågorna där regelverket är på plats och det är kultur och normer som behöver förändras, säger Camilla Mårtensen.

– På många av de här mötena har vi konstaterat att mycket av regelverket är på plats men likväl är jämställdheten åsidosatt, vi vill inte ha kvotering och då måste frågorna lyftas på annat sätt. Det är intressant när företagarna börjar titta på sina egna strukturer och konstaterar att många hade kommit långt i arbetet och andra hade kanske inte ens börjat fundera på hur exempelvis ledningsgrupperna är sammansatta, fortsätter Camilla Mårtensen.

– Ja, och hur de tänker när de rekryterar, skjuter Cecilia Rönn in.

En sak som kommit fram under seminarierna är att kvinnor ofta faller bort under årens lopp. Det kan vara en bra jämställdhet på rekryteringarna tidigt, men efter tio år har många kvinnor lämnat karriärtjänsterna.

Om det beror det på arbetsmiljön eller om kvinnor och män väljer olika, det vet vi inte. Det blev ändå många insikter både för oss och för dem när vi diskuterade det, säger Camilla Mårtensen.Porträttbild på Camilla Måretensen, riksdagsledamot Liberalerna

Kan detta ha med familjebildning och skillnader mellan könen att göra?

– Ja absolut, men allt kan inte förklaras med det. En sak som kom upp på det senaste seminariet var när en av deltagarna som jobbade på en stor revisionsfirma hade tittat på statistiken hos det egna företaget. Då syntes det att kvinnorna föll ifrån, men även utrikesfödda där det inte kan förklaras med familjebildning. Det måste vara någonting annat, säger Louise Eklund.

Louise Eklund säger också att när det kommer till ansökningar till gymnasiet ser det likadant ut nu som för trettio år sedan.

– Tittar jag på statistiken så ser det likadant ut som när jag valde till gymnasiet 1995. Andelen tjejer på de naturvetenskapliga utbildningarna är exakt samma nu som då.

Det här får såklart konsekvenser senare i livet och vilka som får tillgång till riskkapital för att starta företag.

– De senaste åren har varit en väldigt stor tilldelning av kapital till just techsidan. Och tittar vi på hur det ser ut vem som befinner sig inom techvärlden så är det en dominans av män, säger Louis Eklund.

De som är verksamma inom techbranschen har ofta gått naturvetenskapliga och tekniska utbildningar och trots att de har betygen och kompetensen, våger tjejerna att inte ta den utbildningsvägen.

– Då får vi en dominans av manliga studenter och sen män som befinner sig i det området och tar den större delen av kapitalet och då är det inte konstigt att det ser ut som det gör, säger Louise Eklund.

Seminarierna har främst hållits i Stockholm, men ett har varit i Malmö. De har även bjudit in till ett i Göteborg med företagare även från Borås och Halland.

– Jag förväntar mig inte att det ser annorlunda ut i vad man lyfter fram, men det kan ibland bli lite Stockholmscentrerat. Att vi har seminarium på fler ställen är ett sätt för oss att ta ut frågeställningen i landet, säger Louise Eklund.

– Det är bra med olika perspektiv och då kan vi se om det finns regionala skillnader och så, säger Cecilia Rönn.

De som bjuds in på seminarierna är inte politiker utan personer i näringslivet som har positioner där de kan påverka. Ledamöterna har utgått från sina egna nätverk, men även gått genom andras för att få en bra mix. Varje seminiarum har en egen rubrik och de diskuterar ekonomisk jämställdhet ut olika infallsvinklar. Ledamöternas och Paulina Brandbergs approach har varit att vara lyssnande och inte komma med förslag och lösningar. Det blir förhoppningsvis nästa steg och syftet är att bygga upp nätverk för de deltagare som fortsatt vill bidra med viktiga perspektiv på frågorna.

NU har även kontaktat jämställdhetsminister Paulina Brandberg, som initierat seminarierna, och återkommer med hennes syn på vad de betyder för hennes arbete.

Hanna Lager

Dela med andra
redaktionen
redaktionen