Fokus på att bygga Sverige rikare igen

”Kampen mot inflationen är vunnen” var rubriken på det pressmeddelande från Finansdepartementet som skickades ut under måndagen. Under året räknar regeringen med att inflationsmålet nås. Samtidigt har läget på arbetsmarknaden försämrats och arbetslösheten stigit.

Finansdepartementet konstaterar i en ny prognos för den ekonomiska utvecklingen att svensk ekonomi bedöms vara i en lågkonjunktur till och med 2025, men att återhämtningen står för dörren.

– Kampen mot inflationen är vunnen. Nu skiftar vi inflationsfokus från att bekämpa inflationen till att bevaka den. Samtidigt är läget i svensk ekonomi fortsatt ansträngt med stigande arbetslöshet och svag inhemsk efterfrågan. Därför lägger vi nu fokus på att bygga Sverige rikare igen, sa finansminister Elisabeth Svantesson under presskonferensen.

Den lägre inflationen drivs inte minst av lägre energi- och drivmedelspriser. Fortsatt låga energipriser och en svag efterfrågan i ekonomin bedöms dämpa inflationen ytterligare framöver.

Både hushållens konsumtion och bostadsinvesteringarna har minskat under 2024. De negativa effekterna på svensk ekonomi av högre räntekostnader och hög inflation väntas avta under året och en återhämtning väntas framöver, skriver Finansdepartementet i pressmeddelandet.

Återhämtningen tar dock tid.

– Vi bedömer att lågkonjunkturen håller i sig ett tag till, men nu när kampen mot inflation är vunnen och räntorna faller tillbaka, samtidigt som reallönerna stiger, väntas hushållens konsumtion öka, avslutar Elisabeth Svantesson.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen