Förbundet Humanisterna blir registrerat trossamfund

I ett utslag från Förvaltningsrätten den 18 januari godkänns förbundet Humanisterna som “registrerat trossamfund” i Sverige. Det följde efter en lång kamp från Humanisterna att få erkännande som en rörelse som fyller en likvärdig funktion som kyrkor och andra trossamfund.

I lagens mening är ett trossamfund “en gemenskap för religiös verksamhet, i vilken det ingår att anordna gudstjänst” (Lagen om trossamfund, SFS 1998:1593), men andra samfund som inte ordnar godtjänster har tidigare godkänts. Därför lämnade Humanisterna in en ansökan, som först avslogs av Kammarkollegiet. Humanisternas överklagande har nu alltså bifallits.

– Dagens besked är ett steg på vägen till att den svenska staten blir sekulär och livsåskådningsneutral på riktigt, säger Humanisternas ordförande, David Rönnegard i ett pressmeddelande. 

Humanisterna avser nu att ansöka om vigselrätt, en funktion som är förbehållen registrerade trossamfund, framgår av pressmeddelandet.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen