Global allians mot tortyr

För ett år sedan fick jag se en varukatalog som Amnesty International visade mig. Den var från en mässa i Europa där man sålde all möjlig teknisk utrustning. Bland praktiska verktyg och annat fanns också ett avsnitt där det marknadsfördes tumskruvar, spikbatonger, chockbälten. Tortyrredskap, som om de vore vilka varor som helst. I mitt politiska liv har jag mött många tortyroffer och före detta dödsdömda. Tänk om de har torterats med europeisk utrustning? Tanken är fasansfull.

Det är enligt europeisk lag förbjudet att sälja och marknadsföra produkter som kan användas för tortyr och dödsstraff.  Även transit av sådana varor genom Europa är förbjudet. Lagen finns sedan 2005 men jag har uppdaterat och skärpt den och nu har vi en snabbprocedur för att lägga till nya produkter på listan och bättre rutiner för kontroll vid tullen. Tack vare att de kemiska preparat som används för avrättningar i USA inte längre exporteras av europeiska företag, har dödstraff med injektioner minskat i flera delstater.

Nu är det dags att ta denna lagstiftning vidare. Vi behöver agera globalt. Därför ordnar jag tillsammans med utrikesministrarna från Argentina och Mongoliet ett seminarium i FN med målet att bilda en global allians mot handel med varor som kan användas för tortyr och dödstraff. Argentina har lagar som liknar EU:s. Mongoliet har nyligen avskaffat dödstraff och kämpar för att bli ett föredöme i en region där tortyr och avrättningar är vardag. Tortyr är förbjudet enligt internationell lag och andelen länder som tillämpar dödstraffet minskar. Trots det vet vi att människor torteras dagligen och tiotusentals människor är dömda till dödstraff världen runt. Målet är att få så många länder som möjligt att ansluta sig till alliansen och sedan jobba tillsammans för att få lagstiftning på plats och underlätta samarbetet, till exempel mellan tullen för att stoppa handeln. Slutmålet är en FN-konvention för att få bort handeln med dessa produkter.

Än så länge står 28 EU-länder samt cirka 25 länder från hela världen bakom alliansen som lanseras den 18 september under UNGA-veckan i New York. (www.torturefreetrade.org). Många länder har hört av sig med frågor och vi hoppas att nya medlemmar ska komma under året. Initiativet är en del i ett större arbete med att integrera värderingar i handelspolitiken. Handel är ett utmärkt sätt att öka tillväxt, jobb, investeringar och välfärd. Men det kan aldrig ske på bekostnad av grundläggande mänskliga rättigheter.

Cecilia Malmström

Dela med andra
redaktionen
redaktionen