Krönika: Från mellanöstern till tankar om det lokala

Jag gick till Radio Upplands studio för att tala om ­kriget mellan Israel och terroristorganisationen Hamas, men gick därifrån med tankar om behovet av bra lokala medier. Jag var i Sverige några dagar för att andas lite. Allt sedan Hamas massaker den 7 oktober har arbetsbelastningen varit hög för ambassaden. Kombinationen av att möta mänskligt lidande, mycket jobb och en osäkerhet inför vad som ska hända härnäst skapar anspänning. Bytet från Tel Avivs sol till Uppsalas novembermörker gjorde att axlarna den här gången sjönk en aning extra. 

Jag var i Radio Upplands studio för ett samtal om rollen som diplomat, en sedan länge utlovad intervju som jag ständigt behövt skjuta upp. På plats på redaktionen träffade jag bland annat Markus Boger, numera chef för P4 Uppland. Markus hade jag lärt känna som en av flera mycket gedigna journalister som bevakade den lokala politiken för ett par decennier sedan. 

På väg ut från redaktionen tänkte jag på hur omfattande den lokala mediebevakningen av fullmäktige hade varit när jag var en ung ledamot. Den dominerande lokaltidningen UNT hade alltid ett par sidor från budgetfullmäktige och ofta toppade den lokala politiken förstasidorna. Såväl Radio Uppland som TV4 Uppland hade journalister på plats på varje fullmäktigesammanträde. Resultatet av den omfattande bevakningen var att ett antal av lokalpolitikerna var kända bland uppsalaborna. De flesta medborgarna kunde namnge och hade tydliga åsikter om de ledande kommunalråden. 

En hörnsten för en fungerande representativ demokrati är ett gemensamt offentligt rum. Tanken att vi väljer företrädare som vi kan rösta bort om vi inte tycker att de levererar bygger på att vi vet vilka våra folkvalda är. När jag talade med Markus och de andra på Radio Uppland, som ska understrykas fortfarande har en bra lokal bevakning även om den lokala politiken inte längre ges samma utrymme, påmindes jag om hur mycket lättare det var för oss som var lokalpolitiskt aktiva för 20 år sedan. Utan lokala medier blir det svårare att få en meningsfull debatt om de lokala frågorna och nå ut till medborgare. Och som vi vet är det på den lokala nivån som många avgörande beslut om äldreomsorg, stadsplanering och skolan tas.

Jag hade inga direkta lösningar på hur mina dystra funderingar kring att få i dag har en relation till sina lokala företrädare skulle kunna förbättras. Men jag hade med mig två tankar. För det första att en bra lokal public service, som Radio Uppland, behövs för att den representativa makten ska kunna granskas och för att förtroendet för den lokala politiska nivån ska finnas. För det andra, att vi är många som har ett stort intresse för det lokala, det bör alltså finnas en möjlighet för även morgondagens publicister att hitta en marknad för god lokal journalistik.

Erik Ullenhag är Sveriges ambassadör i Israel. Han har tidigare varit bland annat partisekreterare för dåvarande Folkpartiet, integrationsminister och gruppledare för Liberalerna i riksdagen.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen