Krönika: Säg inte bara ja, men inte heller kanske

Europaparlamentsvalet är nu bara månader bort och inom kort kommer vi att ha såväl ett nytt Europa­parlamentet som en ny EU-kommission. Valet sker i en minst sagt skakig tid med krig i Europa, en pandemi färskt i minnet samt ekonomisk osäkerhet  som följs av ett amerikanskt presidentval, som i sin tur kommer få oöverblickbara konsekvenser för Europa. Dessutom väntas även Storbritannien gå till val inom kort vilket också det påverkar oss. 

Det sprids ibland en bild av att gemene person ­upplever att EU inte påverkar dem och att de flesta saknar såväl kunskap som intresse för EU-­frågor. Det är nog också, om man ska vara krass, en bild som Liberalerna spädde på i förra europa­parlamentsvalet när man gick till val på en ­slogan som förde tankarna till ”Ja till EU” trots att det redan då var 25 år sedan svenska ­folket röstade ja till att bli ­medlemmar. 

Samtidigt visar undersökning efter undersökning på förståelse för EU:s påverkan på vår vardag. I senaste Europabarometern svarade 70 procent av de tillfrågade EU-­medborgarna att EU påverkar deras vardag och en tydlig majoritet svarade att de ser sitt lands EU-­medlemskap som något positivt. Intresset för EU-frågor är också större än på länge, inte minst när det gäller europeisk säkerhetspolitik som, likt hälsofrågorna för några år sedan, seglat upp som ett viktigt område för många européer.

Med osäkerheten i både vårt närområde och vår omvärld har det aldrig varit så viktigt att slå vakt om EU-samarbetet. Det goda i det onda är att det sanno­likt aldrig heller varit så enkelt. Det svenska stödet för EU är stort, och stödet för Ukraina är ännu större. Det finns med andra ord mycket att vinna för ett parti som lyckas lyfta fram tydliga visioner för EU-samarbetet och koppla dessa till människors vardag. 

Inte minst om dessa innehåller goda idéer kring hur vi kan hjälpa Ukraina. Som exempel kan nämnas att ett europeiskt FBI skulle bidra till att motarbeta den svenska gängkriminaliteten, ett gemensamt och fungerande asylsystem i EU skulle skapa förutsägbarhet på migrationsområdet och närmare försvarssamarbete skulle göra både oss och Ukraina säkrare. Och nej, euron är visserligen inte en fråga för Europaparlamentet men det är en fråga med nära koppling till Sveriges roll i Europa och därmed en fråga som är väl värd att lyfta även under ett Europaparlamentsval. 

Samtidigt är det viktigt att stå emot icke-liberala tendenser av alla dess slag. Det handlar om att på allvar lyfta frågan om länder som Ungerns roll i EU, men det innebär också att öppet kritisera förslag som chat control och dålig politik på det ekonomiska området där överregleringar och uppluckrad konkurrenspolitik idag skadar Europas konkurrenskraft.

Liberalerna behöver inte heller försvara alla beslut som fattats av Europaparlamentet och medlemsstaterna de senaste åren. ”EU” gör både fel och rätt men det är fullt möjligt att försvara systemet utan att försvara alla beslut det resulterar i. Ja till EU är därför en god grund att stå på men jag hoppas Liberalerna vågar ta ett steg längre i detta valet. 

PS. Glöm inte oss svenskar som bor utomlands (i mitt fall Frankrike), eller för den delen andra EU-medborgare som kan välja att rösta i Sverige under valrörelsen. Dessa grupper, i synnerhet den sistnämnda, glöms ofta bort av de politiska partierna men kan göra en livlina för ett litet, men EU-­vänligt, parti. 

Anders Rehnberg, EU-expert och styrelseledamot i Silc

Dela med andra
redaktionen
redaktionen