PS-brev: Fortsätt kampen som Fadime påbörjade

I söndags, den 21 januari, var det 22 år sedan Fadime Sahindal mördades av sin pappa. Mordet på Fadime skakade Sverige i grunden och vi är många som sedan dess har ägnat våra liv åt att fortsätta den kamp som Fadime påbörjade – för att alla flickor, kvinnor och pojkar i vårt land ska få åtnjuta sina mänskliga rättigheter, älska den de vill, klä sig som de vill och leva det liv som de själva önskar. 

Några månader före sin död höll Fadime ett uppmärksammat tal i Sveriges riksdag där hon bad riksdagens ledamöter att inte vända henne och hennes medsystrar ryggen, men det var precis vad de allra flesta gjorde. 

Debatten som följde efter mordet kom att domineras av naivitet, kulturrelativism och frågeställningar kring huruvida hedersrelaterat våld och förtryck faktiskt existerade i Sverige, snarare än åtgärder för att säkerställa att inga fler kvinnor skulle mördas i hederns namn. 

Jag är stolt över att Liberalerna och modiga företrädare för vårt parti riktade strålkastarljuset på det hedersrelaterade våldet och förtrycket i en tid där de flesta andra partier valde att vända Fadime och hennes medsystrar ryggen. 

Nu har närmare två decennier passerat och idag är de flesta överens om att när kvinnofientliga traditioner krockar med demokratiskt stiftade lagar måste samhället med gemensamma krafter sätta stopp för det, och att kvinnors och flickors rättigheter aldrig är förhandlingsbara. 

Tack vare Liberalerna har vi de senaste åren tagit flera viktiga steg i arbetet för ett samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtryck. Kunskapen har ökat, lagstiftningen har skärpts och skyddet till de utsatta har blivit bättre. 

Men så länge det finns kvinnor, flickor och pojkar i vårt land som riskerar att mördas, tvingas till äktenskap, misshandlas, föras ut ur landet, och hotas till livet måste vi göra mer. 

Jag är glad över att hedersrelaterat våld och förtryck är en prioriterad fråga för regeringen, och att vår jämställdhetsminister Paulina Brandberg flyttar fram positionerna ytterligare.

Nyligen fattade regeringen beslut om utvidgat utreseförbud. Dagens lag om utreseförbud omfattar framför allt fall där det finns risk för tvångsäktenskap och könsstympning. Det är bra, men inte tillräckligt. Det utökade utreseförbudet innebär att även andra områden ska omfattas, såsom uppfostringsresor och omvändelseresor. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juni och är ett otroligt viktigt steg i arbetet för att öka skyddet för barn och unga som riskerar att föras ut ur landet. 

Utöver utökat utreseförbud ska straffen skärpas ytterligare och stödet till de utsatta förbättras. Även myndigheternas arbete ska effektiviseras och regeringen har bland annat gett Skolinspektionen i uppdrag att granska skolornas arbete med det nya kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer med ett uttalat fokus på att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. 

Sammantaget är det helt avgörande åtgärder för att krossa hedersförtrycket och möjliggöra för fler flickor, kvinnor och pojkar att leva det liv de själva önskar. 

För mig finns det få saker som är viktigare än att fortsätta den kamp som Fadime påbörjade. Jag ger mig inte förrän alla flickor, kvinnor och pojkar i vårt land kan åtnjuta sina mänskliga fri- och rättigheter. 

Gulan Avci

Dela med andra
redaktionen
redaktionen