Ledare: Rödgröna slaktar Stockholms abortvård

Under förra mandatperioden var det oerhört populärt att skälla på vården i Stockholm. 2022 blev det maktskifte och nu styr Socialdemokraterna tillsammans med V, MP och C. Efter det har vården i regionen försämrats. De som skrikigt högt om ”vanskötseln” av vården före 2022, är nu märkbart tysta. Senaste försämringen är att ca 40 procent av alla abortplatser i Stockholms län riskerar att försvinna.

Av någon anledning är det viktigt för majoriteten, Centerpartiet inkluderat, att minska den privata vården. Privat vård fungerar ofta ypperligt. Men majoriteten i Region Stockholm tycker inte om privat och då offras fullt fungerande vårdgivare. Detta går alltså Centerpartiet med på. Ofta klumpas privata vårdgivare ihop med privatägda skolor, något som inte alls kan dömas efter samma måttstock eftersom det är helt olika verksamheter under helt olika regelverk. 

Annika Strandhäll är ordförande för S-kvinnor och oerhört engagerad i abortfrågan. Men medan detta händer i Stockholm tittar hon bort och väljer att istället hänga på twitter och kritisera en könsbyteslag som hon själv en gång varit med och initiera. Var finns hon när hennes kollegor väljer att skära ner på abortvården så att nära hälften av alla platser försvinner?

”Det räcker inte med att aborträtten skrivs in i Sveriges grundlag om det inte finns en tillgänglig sjukvård som garanterar den. Det är upp till Socialdemokraterna att svara på frågan var dessa knappt 4 000 aborter nu ska utföras.” säger Amelie Tarschys Ingre, liberalt oppositionsregionråd i Stockholm i ett pressmeddelande. Att inte Socialdemokraterna med stödpartier i region Stockholm kan förstå det är fullkomligt obegripligt. Inte ens Centerpartiet, som i Stockholm marknadsfört sig hårt som liberalismens fanbärare.

För att få bra och fungerande vård behövs privata alternativ. Det har man sedan länge förstått i Region Stockholm och det är därför vården där fungerat så pass bra. Narrativet har dock varit ett annat och till och med aktiva i Liberalerna har ibland talat om vården i Stockholm som ”vanskött”. Det är hög tid att ändra det narrativet och låta den nya majoriteten stå till svars för de försämringar deras politik medför.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen