Medier kan få ökade krav på tillgänglighet

Regeringen ska utreda om yttrandefrighetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen eventuellt kan behöva uppdateras för att ta in bestämmelser som följer av EU:s tillgänglighetsdirektiv.

Enligt tillgänglighetsdirektivet är det ett krav produkter och tjänster ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, till exempel genom textning, tolkning eller uppläsning. Enligt direktiven ska därför regeringens utredare fundera över vilka ändringar i de aktuella grundlagarna som kan behöva göras, för att dessa krav ska tillgodoses.

Bakgrunden är att riksdagen antog lagen (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet, som ett led i att implementera tillgänglighetsdirektivet. Under riksdagensbehandling av denna lag, yttrade sig Konstitutionsutskottet om att den nya lagen kan komma att innebära en begränsning av den grundlagsfästa tryck- och yttrandefriheten och därmed medföra en normkonflikt, skriver regeringen i utredningsdirektiven. Det är denna som nu ska analyseras.

Uppdraget ska vara färdigt redan den 31 december i år. Lagen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet träder ikraft 28 juni 2025.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen