Bahnhof kritiska till utlämnande av uppgifter

Ett gräl har startat mellan internet-leverantören Bahnhof och statliga Post- och Telestyrelsen. I alla fall om du frågar Bahnhof, som på fredagen gick ut med ett starkt kritiskt pressmeddelande och varnade för att PTS riskerar lämna ut mycket känsliga uppgifter om Bahnhofs verksamhet och anläggningar.

Enlighet Bahnhofs VD Jon Karlung, är de uppgifter som PTS nu riskerar att lämna ut till en för Bahnhof okänd tredje part, sådana uppgifter som Bahnhof har tvingats lämna till PTS men anser borde omfattas av strängare sekretess.

Enligt Bahnhof rör det sig om information som kan vara mycket känslig.
– Det rör vårt nät, fysisk placering av reservkraft till datahallarna, listor med namn på våra anställda, arbetsgrupper, kundinformation med mera. Även uppgifter om våra samarbetspartners och nyckelpersoner i stadsnät berörs, skriver de i sitt pressmeddelande.

I korthet fick de genom PTS kännedom om att myndigheten fått en förfrågan enligt offentlighetsprincipen och därför ville be Bahnhof yttra sig över vilka uppgifter som kunde var känsliga.

– Vi var tydliga med att om handlingarna hamnar i orätta händer – till exempel hos främmande makt – skulle det innebära en direkt fara för samhällsfunktion, svenska medborgare och rikets säkerhet. Med hot om tillbakadraget tillstånd för operatörsverksamhet fick vi inget val, fortsätter Bahnhofs pressmeddelande, som även innehåller en inspelning av delar av ett telefonsamtal mellan VD Jon Karlung och en person vid PTS om det aktuella ärendet.

Till NU vill myndighetens pressansvarige, Petter Öhrn, tona ned kritiken.
– PTS gör alltid noggranna sekretessprövningar innan allmänna handlingar lämnas ut, säger han.

– Uppgifter som är känsliga omfattas av sekretessregler i OSL och ska inte lämnas ut.

(OSL betyder ”offentlighets- och sekretesslagen”, SFS 2009:400.)

Öhrn betonar också att i sådana här ärenden har myndigheten strikta regler att följa.
– PTS, precis som alla andra myndigheter lyder, under offentlighetsprincipen, som är reglerad i grundlagen. Det innebär att alla handlingar som inkommer till myndigheten som huvudregel är allmänna handlingar.

Han vill dock också framhålla att alla aktörer ska kunna känna trygghet med att de uppgifter de lämnar till PTS ska förvaltas väl och inte lämnas ut om de är känsliga.

– PTS gör som sagt alltid noggranna sekretessprövningar innan allmänna handlingar lämnas ut, upprepar Öhrn.

Den 18:e januari skrev NU om att statsrådet Erik Slottner (KD) presenterat en ny proposition med åtgärder för att skapa ett bättre skydd kring och koordinerat arbete med telekomsäkerhet. I det fåt PTS en ännu tydligare roll i förhållande till privata aktörer, men Petter Öhrn tror inte att det här rubbar förtroendet för PTS i sådana sammanhang.

Han menar att PTS bedriver en ”etablerad och väl fungerande samverkan” med de privata aktörerna inom IT- och telekomsektorn.

NU har sökt både civilminister Erik Slottner (KD) och ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin (M) för kommentarer. Erik Slottners pressekreterare meddelar att statsrådet avstår från att kommentera och Bohlins pressekreterare hänvisar till att PTS sorterar under civilministerns ansvar.

Artikeln har uppdaterats med pressekreterarnas svar på onsdagen.

Ulf Schyldt

PTS stoppar utlämning

På onsdagen meddelade Bahnhof genom ett nytt pressmeddelande att PTS ändrat sig och nu valt att enbart lämna ut maskerade handlingar.

– Alla känsliga uppgifter är maskade, och den okända aktören kommer inte få ut mer än svartmarkerade rader, skriver Bahnhof bland annat.

Företaget påtalar dock fortafarande att regleverket är otydligt och det är inte omöjligt att andra bedömningar görs längre fram. Därför, menar de, bör reglerna ses över

– Här behövs en fullständig genomlysning av regelverket – och med krig i vår närhet är det bråttom, avslutar Bahnhof.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen