Medier

Madeleine Sjöstedt överlämnar utredningen om utvecklingsstöd till tidskrifter till kulturminister Parisa Liljestrand (M)

Utvecklingsstöd till vissa tidskrifter

Utredaren Madeleine Sjöstedt överlämnade på torsdagen 7:e mars sin utredning om ett tidsbegränsat, digitalt utvecklingsstöd till vissa tidskrifter, till kulturminister…