Utvecklingsstöd till vissa tidskrifter

Utredaren Madeleine Sjöstedt överlämnade på torsdagen 7:e mars sin utredning om ett tidsbegränsat, digitalt utvecklingsstöd till vissa tidskrifter, till kulturminister Parisa Liljestrand (M).

Tidskrifter med samhälls- och nyhetsjournalistik har betydelse för mediemångfalden, menar regeringen. Syftet med utredningen har varit att se vilka behov som finns för att trygga dessas bidrag till samhällsbevakningen. I utredningspromemorian lämnas ett förslag till utformning av ett tidsbegränsat digitalt utvecklingsstöd riktat till denna grupp av tidskrifter.

– Regeringen har som målsättning att stärka demokratin genom att tillförsäkra allmänheten tillgång till oberoende och tillförlitlig journalistik och att bidra till en mångfald på mediemarknaden, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen