Nu ska ”EBO” gå i graven

”Lagen om eget boende”, eller ”EBO” i dagligt tal, infördes 1994 för att hantera att dåvarande Invandrarverkets boenden var överfulla. Under EBO kunde asylsökande istället ordna eget boende och få ersättning för det.

Nu, drygt 25 år senare, kommer detta att ändras efter omfattande kritik mot att det lett till ökad boendesegregation och sociala problem, som i sin tur varit en av faktorerna som ökat antalet utsatta områden. Istället ska en ny utredning föreslå ett nytt system, meddelar regeringen.

Kommunerna ska få större inflytande, lovar regeringen, men exakt hur får utredaren fundera över. Det ska fortfarande vara möjligt att tvinga kommuner att ta emot migranter, men utredaren ska ”analysera och föreslå vilka faktorer som ska beaktas vid fördelningen av nyanlända mellan kommuner för att systemet ska främja integration”.

Kommunerna ska kunna vara skyldiga att ordna så kallade ”etableringsboenden”, framgår vidare. Dessa ska innebära en tidsbegränsad boendelösning i max tre år, där krav också ska ställas på att den nyanlände aktivt bidrar till sin etablering i arbets- och samhällslivet.

Utredningen ska vara klar senast den 31:a mars 2025.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen