”Snippamålet” går tillbaka till Hovrätten

Det omskrivna så kallade ”snippamålet” har nu avgjorts i Högsta domstolen. Fallet handlar om en man som stoppat upp sitt finger i en flickas snippa och, trots att flickan ansågs trovärdig, frikändes för att domstolen inte ansåg det ställt bortom allt rimligt tvivel vad flickan menade med snippa. För att kunna bli fälld för våldtäkt måste handlingen vara jämförbar med ett samlag, vilket att stoppa upp ett finger i snippan är.

Eftersom målet handlade om samlag eller inte som enda åtalspunkt, kunde mannen inte dömas för sexuella övergrepp. Det Högsta domstolen nu beslutat är att hovrätten gjorde fel när den inte tog upp att andra sexualbrottsregler kunde aktualiseras. Domen från Hovrätten rivs upp och skickas tillbaka för ny prövning.

Det ska också ha framkommit nya bevis från försvarets sida, att mannen inte skulle kunnat lyfta flickan såsom hon hävdar. Dessa bevis avfärdar målsägarbiträdet Agneta Carlqvist som felaktiga, då det framgår av mannens anställningsavtal att han kan lyfta tunga saker.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen