Pourmokhtari fick fortsatt förtroende

Klimatminister Romina Pourmokhtari gick stärkt ur riksdagens förtroendeomröstning på onsdagen. Misstroendeförklaring hade begärts av Centerpartiet och Miljöpartiet men lyckades inte ens samla hela oppositionen, eftersom Socialdemokraterna valde att avstå.

Omröstningen utföll så att 172 ledamöter röstade nej till misstroendeförklaringen medan enbart 66 ledamöter röstade ja. Därmed föll den, eftersom det krävs minst 175 ja-röster för att yrkandet ska gå igenom. 104 ledamöter avstod från att rösta och 7 ledamöter var frånvarande.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen