Stora protester i Georgien

Varje natt protesterar människor i Georgien mot ett nytt lagförslag, som innebär en direktreglering av utländsk finansiering av civilsamhället och medier. Den är inspirerad av en liknande lag som finns i Ryssland och även införts i Kirgizistan och där har det medfört att civilsamhället och medier drabbats hårt.

Rasmus Canbäck, som tidigare skrivit i NU om Georgien, har varit på plats och pratat med människor och besvarar flera läsarfrågor i ett nyhetsbrev från Blankspot. Han berättar bland annat att det sprids desinformation från myndigheternas sida att förslaget är en kopia av en amerikansk lag.

– Det har spridits desinformation från regeringsvänligt håll, och förmodligen understödd av Ryssland, om att lagen är en kopia av en amerikansk med samma namn. Enligt företrädare från Transparency International som jag talat med så är det en medveten desinformation med syfte att förvirra, och lagförslagets utformning liknar den ryska motsvarigheten betydligt mer, skriver Rasmus Canbäck i nyhetsbrevet.

Ett liknande förslag lades för ett år sedan, men regereingen drog då tillbaka det eftersom det möttes av stora protester.

– De flesta är överens om att regeringens misslyckande förra året inte skulle gå obemärkt förbi. I höst är det parlamentsval och regeringen vill förmodligen polarisera väljarklimatet och på så vis hoppas på att få fler röster. 

EU ser inte med blida ögon på lagen, trots att regeringen hävdar att det handlar om transparens.

– EU-rådets ordförande Charles Michel har återkommande understrukit att lagförslaget förhindrar Georgiens väg in i EU. Man anser att lagförslaget är skillnaden mellan en väg mot demokrati, och en väg mot ett auktoritärt samhälle. EU-parlamentet kräver att om lagförslaget klubbas igenom ska visumfria resor för georgier till EU dras tillbaka och relationen ses över. Ryssland har å sin sida hävdat att lagförslaget är ”rätt väg för Georgien”.

Georgien är kandidatland till EU och många av dem som protesterar gör det med EU-flaggor. Regeringen verkar dock vara på väg åt ett annat håll. Ramus Canbäck avslutar nyhetsbrevet med att sia om framtiden.

– Min gissning är att regeringen var beredda på reaktionerna denna gång och att lagförslaget därmed kommer att träda i kraft efter den 30 juni, som regeringen satt som någon sorts deadline. Det innebär att den ganska splittrade georgiska oppositionen behöver kraftsamla inför parlamentsvalet i höst, vilket får ses som ett ödesval. Senaste valet kritiserade av valobservatörer från OSSE för vissa felaktigheter. Det kommer vara en mycket turbulent tid med stegrande polisvåld framöver, säger han.

Hanna Lager

Dela med andra
redaktionen
redaktionen