Sverige är medlemmar i Nato

1995 blev Liberala ungdomsförbundet för Nato. 1999 följde partiet efter. Det finns många ihärdiga liberaler att tacka i den stund. Efter 30 års politisk kamp, är nu Sverige fullvärdiga medlemmar i försvarsalliansen Nato.

Det var en stor dag för Sverige igår och många, inte minst inom Liberalerna, firade säkert inträdet. Det blev oundvikligt att stå utanför efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022, men Liberalerna och Folkpartiet har länge sett faran från Ryssland. En person som har kämpat mycket för ett svenskt medlemsskap är Maria Leissner, som NU tidigare skrivit om (Hans Lindblad NU nr 29/2023). Hon var en av dem som startade debatten om Nato i Sverige redan 1994.

Karin Karlsbro var ordförande i LUF när hon drev igenom att LUF skulle ta ställning för Nato 1995. Brigitta Ohlsson tog som LUF-ordförande stafettpinnen vidare och drev på för att partiet skulle ställa sig bakom samma sak. Det blev verklighet på Landsmötet 1999. Jan Björklund är en annan som tidigt pratat om hotet från Ryssland och vikten av ett svenskt Nato-medlemsskap.

En längre artikel med egna ord från de som var med tidigt i debatten kommer nästnästa vecka i det tryckta numret av NU.

Hanna Lager

Dela med andra
redaktionen
redaktionen